Essay » Business

Five Proven Evergreen Methods To Making $200 Every Week
Price: $4.99 USD. Words: 5,380. Language: English. Published: October 2, 2016. Categories: Essay » Business
I’m not here to give you just one plan. No, instead – I’m going to give you 5 proven evergreen methods to making $200 a week online! Here’s just a taste of some of the ways you can get on your path to making $200 per week: 1. Blogging for money 2. Article Writing that Sells 3. Profiting with eBay 4. Craigslist to Profits 5. Take advantage of YouTube
Contra Ricardo: An Essay
Price: Free! Words: 4,420. Language: English. Published: October 2, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Political
David Ricardo and his ideas attacked: tariffs, free trade, comparative advantage in production, Iron Law of Wages discussed and refuted. Social issues and human nature looked at from historical and common sense perspective.
De la Crisis al Éxito
Price: $1.99 USD. Words: 10,940. Language: Spanish. Published: October 2, 2016. Categories: Essay » Business
De la crisis al éxito es un pequeño libro diseñado para que sea un instrumento válido, sustentable y aplicable en su día a día, en él utilizo un lenguaje bastante personal, directo y objetivo, enfocándome más en las soluciones que en los problemas y utilizando ejemplos sencillos, trataremos diversas crisis y sus formas de abordarlas y vencerlas, en especial la temida crisis económica.
استراتيجية محترف خطوط الدعم والمقاومة
Price: $10.00 USD. Words: 3,270. Language: Arabic. Published: October 1, 2016. Categories: Essay » Business
إستراتيجية محترف خطوط الدعم والمقاومة
Tập 7 Kế Toán Tổng Hợp-Thuế Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 7,750. Language: English. Published: October 1, 2016. Categories: Essay » Business
Tập 7 giới thiệu 2 phần: Quy trình khóa sổ cuối tháng được bắt đầu từ khi tiến hành cập nhật dữ liệu từ các phân hệ của hệ thống kế toán cho đến khi báo cáo tài chính được lập và được kế toán trưởng và Ban giám đốc phê duyệt ngoài ra có quy trình Quy trình thuế và các khoản phải nộp NSNN bắt đầu khi có phát sinh khoản nợ thuế hoặc nghĩa vụ phải nộp đối với NSNN.
Tập 6 Quy Trình quản lý Nhân sự Tiền Lương- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.80 USD. Words: 8,160. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Nhân lực là tài sản quý nhất của doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Chất lương của nguồn lực quyết định đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường, làm sao để nâng cao chất lượng nguồn lực? tạo động lực để nhân viên công hiến và tạo môi trường để nhân viên thể hiện, phát huy hết khả năng của mình đó luôn là cầu hỏi lớn của lãnh đạo doanh nghiệp.
Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.70 USD. Words: 12,250. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm sao quản lý tốt tài sản từ khi mua đến lúc thanh lý tài sản. Để cho tài sản luôn ở trạng thái hoạt động tốt thì công tác bảo trì, bảo hành, sữa chữa luôn được chuẩn bị tốt. ngoải ra việc quản lý mua bảo hiểm cho 1 số tài sản có giá trị cao cũng cần phải cân nhắc để hạn chế rủi ro. Tập 5 Quy trình quản lý Tài sản công cụ dụng cụ sẽ mô tả chi tiết các quy trình này và các bút toán hạch toán.
Tập 4 Quy trình quản lý Thu Chi Tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $13.80 USD. Words: 10,650. Language: English. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Dòng tiền rất quan trọng đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mai, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động vì dòng tiền không tôt mặt dù có tài sản khổng lồ. Làm sao quản lý được dòng tiền vào - ra của doanh nghiệp? kiểm soát tốt dòng tiền thu, hạn chế nợ quá hạn? đảm bảo các khoản chi đều theo kế hoạch hoặc được phế duyệt? quyển tập 4 sẽ mô tả chi tiết các quy trình.
Tập 3 Quản lý Kho- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $11.90 USD. Words: 7,950. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
Làm thế nào để quản lý tốt tồn kho đối với doanh nghiệp thương mai? Quay vòng nhanh tồn kho, quản lý tốt hàng tồn kho hạn chế hư hỏng, mất mát. Ghi nhận tất cả các hoạt động xuất - Nhâp và tính tồn kho một cách chính xác? bên cạch đó các bút toán kế toán hạch toán như thế nào ứng với mỗi loại nghiệp vụ xuất nhập kho? Tập 3 của bộ sách sẽ mô tả chi tiết.
भारतीय शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड
Price: $6.00 USD. Words: 32,190. Language: English. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business
This book is all about Indian stock market in Marathi
Hand Me That Take This
Series: Words To Elate. Price: $1.05 USD. Words: 8,500. Language: Commonwealth English. Published: September 27, 2016. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Motivational
There is some form of barter trade that goes on behind our backs on a daily basis without us knowing it and still effective as it were many centuries ago. All modern day transactions and commerce systems have some features of barter trade deeply engraved into them, only those who know what they are doing get the best share of the market, while those who hope to be lucky and strike it rich fast end
Mission Pluton
Price: $1.10 USD. Words: 330. Language: French. Published: September 25, 2016. Categories: Fiction » Graphic novels & comics » Superheroes, Essay » Business
L'équipage de Ricochet est pris au piège par les Horlogkes sur Pluton! Dans une arène, un géant mécanique s'approche hostilement de Selfi et ses comparses. Mica est désespéré de cette imprévu dans sa nouvelle mission. Mais Selfi le convainc qu'elle a un plan infaillible... 22 pages en noir et blanc. Une aventure de science-fiction en hommage à Robert Anson Heinlen.
Leyes que rigen el Éxito
Price: $7.99 USD. Words: 16,260. Language: Spanish. Published: September 25, 2016. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Business communication / general
Para asegurarnos el exito en nuestra empresa es indispensable conocer las leyes que rigen la economia de la naturaleza y aplicarlas en nuestra vida diaria
Multinational Corporations and Emerging Markets
Price: $2.99 USD. Words: 13,300. Language: English. Published: September 24, 2016. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Business administration
Multinational corporations are losing revenues on a global scale. Multinational corporations are unable to effectively locate emerging markets. Despite the use of statistical and economical data, multinational corporations may have missed the opportunity to increase their market penetration. This eBook may be used by MNC leadership to increase market shares.
Make Your Parents’ Silver Jubilee Sparkling
Price: Free! Words: 430. Language: English. Published: September 22, 2016. Categories: Essay » Business
http://www.buycakeonline.in/anniversary-cakes.php http://www.buycakeonline.in/heart-shape-cakes.php http://www.buycakeonline.in/cup-cakes.php
Tập 2 Mua hàng trả tiền- Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại Dịch Vụ. Price: $12.60 USD. Words: 9,450. Language: Vietnamese. Published: September 21, 2016. Categories: Essay » Business
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì dòng tiền chi không được kiểm soát theo kế hoạch dẫn mất thanh khoản trong công ty. Tập 2 bộ tài liệu sẽ giúp bạn nhìn rõ các quy trình mua hàng và cơ chế kiểm soát dòng tiền ra cũng như quy trình đánh giá nhà cung cấp phòng ngừa các rủi ro thường gặp trong các công ty thương mại dịch vụ.
Improving Corporate Diversity: My Graduate Paper
Price: Free! Words: 5,980. Language: English. Published: September 18, 2016. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Careers
My I/O Psych Graduate paper...Focusing on increasing diversity at the highest corporate levels. Executive level corporate positions are often considered as difficult to enter as some of societies more secretive clubs and fraternities. Many corporate boardrooms operate similar to Masonic Lodges in that selections to the “order” are carefully considered.
Course Hero Free Account Access Hack Unblur Document Solution Download Review Reddit
Price: Free! Words: 370. Language: English. Published: September 17, 2016. Categories: Essay » Business
Just send me an email at my email ID "waqar42@gmail.com" with the document URL and unlock any document for $1 only! https://www.youtube.com/watch?v=4nQudkYy7wg
visitor management software
Price: Free! Words: 560. Language: English. Published: September 15, 2016. Categories: Essay » Business
n today’s security conscious environments, entering, managing and tracking visitors is a key task. Front desk staff and security officers in most organizations today use unreliable, inaccurate and inefficient paper based systemsVisitor management, web registration, badging and tracking are key services to any security environment.
Potpourri, Word Snapshots Of Events In The Life of a Nonagenarian
Price: Free! Words: 12,780. Language: English. Published: September 13, 2016. Categories: Essay » Business
(5.00 from 1 review)
This is a collection of word snapshots of events in the life of the author. The author is 93. The pieces were written during various random periods of time concerning events that took place from childhood to recent times. This is the 196th ebook that the author has written and published in Smashwords.