Essay » Business

Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 8,220. Language: English. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Các thông tin về kế toán tài chính cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như kiểm toán, cơ quan thuế, cổ đông,… Các thông tin này thường được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính chuẩn.Các thông tin về kế toán quản trị dành cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp như ban lãnh đạo, các cấp quản lý,… dùng cho mục đích hỗ trợ ra quyết định.
Phân Hệ Lập Kế Hoạch và Quản Lý Sản Xuất SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $12.80 USD. Words: 13,080. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Mô hình sản xuất của ngành Dệt: được xếp vào mô hình sản xuất liên tục (Process): Quản lý chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có hàng để bán. Mô hình sản xuất của ngành May: được xếp vào mô hình sản xuất lắp ráp, rời rạc (Discrete). Một mã sản phẩm có nhiều size và màu. Khách hàng đặt hàng với số lượng theo từng size và màu.
Phân Hệ Bán Hàng và Phân Phối SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $11.80 USD. Words: 8,060. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Với đặc thù ngành dệt may là có rất nhiều sản phẩm cùng kiểu nhưng khác nhau về quy cách như màu sắc, khổ vải, kích cỡ… Sản phẩm SAP cung cấp sẵn các công cụ, giải pháp giúp đơn giản hóa việc tạo mã cũng như giảm đáng kể thời gian thao tác trên hệ thống và số lượng mã hàng cần khai báo.Giải pháp bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quy trình bán hàng.
HRD System And MBO
Price: $2.99 USD. Words: 3,120. Language: English. Published: June 12, 2015. Categories: Essay » Business
Know the ways to handle manpower and organisation systems.
Investing Formula
Price: $5.99 USD. Words: 53,270. Language: American English. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Business
As long as the investor is able to prevent losses, he will earn good returns. The possibility of losing money is reduced by avoiding the three big mistakes in the stock market. These three mistakes are bad selection, bad valuation and bad management. This book is centered on these three basics.
Phân Hệ Mua Hàng và quản lý Kho SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $9.90 USD. Words: 8,940. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Phân hệ Quản lý vật tư (Material Management – MM) trong hệ thống SAP AFS là một giải pháp toàn diện cho các nghiệp vụ mua hàng và quản lý kho trong lĩnh vực dệt may và giầy dép (SAP AFS). Phân hệ MM cung cấp các công cụ được sử dụng trong toàn bộ quy trình mua hàng và quản lý kho như lập kế hoạch vật tư (MRP), Mua hàng (Purchasing), Nhận hàng (Goods Receipt – GR), Quản lý kho..
Quality Assurance and Value Engineering
Price: $2.99 USD. Words: 3,800. Language: English. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Business
For business managers and engineers.As quality is the criteria for management and production this book reveals the importance of quality and methods to follow practically.Value engineering is an art to be followed for perfection and the details given here vividly.
भारतीय शेयर बाजार के बुनियादी अध्ययन
Price: $2.99 USD. Words: 21,800. Language: Hindi. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Business
Learn ,invest and earn
Đặc Tính Kỹ Thuật Giải Pháp SAP AFS Ngành Dệt May
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 9,770. Language: Vietnamese. Published: June 10, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Giới thiệu tất cả đặc tính kỷ Thuật của giải pháp SAP ERP (AFS) Cho ngành Dệt May: Đáp ứng đặc thù ngành Dệt May, khả năng uyên chuyển, linh hoạt có khả năng mở rộng...
SAP ERP SOLUTION For Pharmaceuticals industry
Price: $13.90 USD. Words: 16,380. Language: English. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Pharmaceuticals are big business these days – even for the little guys. Greater consumer priority on health and fitness, an increase in disposable income, and longer life expectancy have all contributed to the recent boom in medical science. SAP Best Practices for Pharmaceuticals to meet these challenges – faster and more efficiently.
Strategies In An Organization
Price: $2.99 USD. Words: 2,400. Language: English. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business
Ways for good business .Different strategies for your company to grow.Well calculated Strategies will support the employees and the employer to grow.This book reveals the art of designing the strategies.
Quy trình hoạt động doanh nghiệp
Price: $5.99 USD. Words: 31,640. Language: Vietnamese. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $7.90 USD. Words: 13,760. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Interview Tomorrow? Get Prepared Now!!
Price: $4.95 USD. Words: 2,780. Language: English. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Career Guides » Sales and Marketing
This popular book is quickly becoming the 'Gold Standard' for job seekers, letting you in on both the secret questions every corporate interviewer uses today, and the questions that you can and should ask! You won't have to ask, 'Am I prepared'? Now you can be!
The Millionaire's Ten Commandments
Price: $0.99 USD. Words: 2,390. Language: English. Published: May 26, 2015. Categories: Essay » Business
Ten concepts to increase your wealth, learn the same level of integrity as the millionaire's of the 20th century. Learn the 10 Commandments that all Millionaires knew.
SAP ERP Solution For Textile and Garment industry
Price: $12.90 USD. Words: 6,620. Language: American English. Published: May 25, 2015. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
The Book introduce ERP Modules: Material Management (MM) Sales Distribution (SD) Production Planning (PP) Quality Management (QM) Financial Accounting/Controlling (FI/CO) Business Intelligence (BI)
Voodoo Economics
Price: Free! Words: 3,830. Language: English. Published: May 24, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Economics
Classical economics viewed as voodoo economics in its basic tenets. Say's Law deemed untrue, as demand is predicate to what is deemed supply. Wisdom not labor is the critical factor in economic value. Property distribution and the invisible hand when seen as virtues is attacked. Relative and absolute wealth are the basis for sound financial macroeconomic planning.
Project Management para mejorar IT
Price: $5.99 USD. Words: 8,240. Language: Spanish. Published: May 22, 2015. Categories: Essay » Business
En este libro describiremos los fundamentos básicos de la consultoría durante la gestión de planes de mejora en la entrega del servicio de IT.
Warren Buffett Style
Price: $1.99 USD. Words: 4,750. Language: Spanish. Published: May 22, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Author profile
Los éxitos de Warren Buffett como inversor no tienen comparación. Sus logros se basan en la dedicación, la integridad y un ingrediente muy escaso, el sentido común. Las citas de este libro reflejan las estrategias prácticas de Buffett y ofrece ejemplos y modelos útiles para cualquier tipo de inversor, sea grande o pequeño.
Freelance 2.0 Como convertirte de usuario de Internet a trabajador por cuenta propia.
Price: $1.99 USD. Words: 12,640. Language: Spanish. Published: May 12, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Freelance es una condición laborar que muchos no deseamos pero es lo que tenemos en un momento determinado de nuestra vida. Muchos llegan a ser Freelancer porque tomaron una decisión que no fue la más acertada, quedaron sin empleo o simplemente tienen una vena emprendedora y piensan independizarse en un momento determinado. Nadie puede saber esa respuesta a ciencia cierta mas que usted. Con este l