Essay » Business

Rescued! 401k Plan Traps Business Owners Must Avoid and Fix
Price: $9.99 USD. Words: 59,970. Language: English. Published: July 15, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Education and Study Guides » Finance
Rescued! 401k PlanTraps Business Owners Must Avoid and Fix, written by Andrew Dickens, is a must read for anyone who works with 401k plans.
Guide to Proper Acting Management in Projects
You set the price! Words: 5,830. Language: American English. Published: July 11, 2015. Categories: Essay » Business
Avoiding high-impact conflicts is the factor that makes the difference in terms of business continuity.
Save a Carload of Money - A Step by Step Guide to Get the Best Deal When Buying Your Next Car or Truck
You set the price! Words: 8,750. Language: English. Published: July 10, 2015. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Personal finance
Written by professional negotiator, Jay Conlin, Save a Carload of Money is an easy to follow, highly effective guide on how to buy your next car or truck. With a money back guarantee, this guide is a must have for anyone about to embark on buying a new or used vehicle.
the secret to make money by taobao
Price: $3.99 USD. Words: 3,010. Language: English. Published: July 7, 2015. Categories: Essay » Business
This ebook helps small online businesser to buy very low price at taobao, and make profit by resell on their own market
"Ngành PR Việt Nam: Có cần một Hiệp hội PR?"
Price: $5.00 USD. Words: 22,180. Language: Vietnamese. Published: July 3, 2015. Categories: Essay » Business
Việt Nam vẫn chưa có Hiệp Hội Quan hệ Công chúng (Hiệp hội PR) trong khi các quốc gia Đông Nam Á khác như Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippine đã có các hiệp hội PR của riêng họ cách đây 40 – 50 năm.
PR industry in Vietnam needs an PR association?
Price: $5.00 USD. Words: 17,700. Language: English. Published: July 3, 2015. Categories: Essay » Business
Vietnamese PR practitioners have not been able to be gathered due to lack of the qualified advocacy/proponent, no commitment of contribution of time and financial resources, especially due to benefit conflict. Remember that in-house practitioner is the client of PR agency practitioners in Vietnam, so they have conflicted benefits which could not be harmonized well. They could not be allies.
Beneath The Glitter
Price: $1.99 USD. Words: 55,020. Language: English. Published: June 30, 2015 by Ink & Quill Publishers. Categories: Essay » Business
This time, what happened in Vegas isn’t staying there. Read Bruce's adventures in Sin City
Make money online using Neobux
Price: $1.99 USD. Words: 1,600. Language: English. Published: June 30, 2015. Categories: Essay » Business
This guide will show you how to earn money on autopilot using Neobux WITHOUT any investments.
How To Make Millions Through Innovation
Price: $9.99 USD. Words: 26,230. Language: English. Published: June 21, 2015. Categories: Essay » Business
Short and simple step by step guide to wealth creation. It is easy to comprehend for both beginners and experts in business. After reading THE BOOK one will be able to set up a competitive business in any niche and success is almost but guaranteed. I wish all my readers the best and I pray that all our business ventures succeed so that you may be able to support your families and live comfortably.
It's your decision to be poor
Price: $15.00 USD. Words: 8,660. Language: English. Published: June 20, 2015. Categories: Fiction » Inspirational, Essay » Business
This book, its your decision to be poor is a book that no one would miss out. for the years i have studied the rich people and analysed their origin of their wealth. The simple analysis from the study is that you are fully responsible for your own life, you are exactly where you are supposed to be . want to live a life of your dream? Don't miss to read this book. here is what the book will offer
Trade Secrets : New Inventions & Business Ideas!
You set the price! Words: 6,850. Language: English. Published: June 19, 2015. Categories: Essay » Business
New Inventions & Business Ideas! Product Ideas / Formulas for you.
Rebel Without A Suit: The Not-So-Casual Road to Casual Friday
Price: $2.99 USD. Words: 6,650. Language: English. Published: June 19, 2015 by Antenna Books. Categories: Essay » Business, Nonfiction » Business & Economics » Workplace culture
Rebel Without A Suit: The Not-So-Casual Road to Casual Friday by Richard Press and Joseph Cosgriff is a well-informed and witty 6,000 word exposé on the origins and misinterpretations of Casual Friday, the trend that has taken over the global business world.
Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.89 USD. Words: 6,480. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án...
Chuẩn Bị Chi tiết yêu cầu chức năng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $12.90 USD. Words: 7,730. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 2 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về các yêu cầu theo phòng ban, Sổ tay không những Giúp bạn đọc có cách tiếp cận một cách tổng thể trên toàn doanh nghiệp mà còn giúp bạn đọc hiểu đến chi tiết ở từng phòng ban. Những Thông kê chi tiết các yêu cầu rất hữu ích cho doanh nghiệp,là tài liệu tham khảo rất giá trị.
Hệ thống báo cáo tổng hợp dành cho Lãnh Đạo SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $5.40 USD. Words: 1,820. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business
Hệ thống BI cho phép truy cập ngay lập tức tất cả những dữ liệu cần thiết. Việc này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí xử lý dữ liệu. Giải pháp cung cấp được thiết kế mở nên việc tích hợp với các ứng dụng khác, thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn trở nên dễ dàng và tiết kiệm được nhiều chi phí.
Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 8,220. Language: English. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Các thông tin về kế toán tài chính cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như kiểm toán, cơ quan thuế, cổ đông,… Các thông tin này thường được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính chuẩn.Các thông tin về kế toán quản trị dành cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp như ban lãnh đạo, các cấp quản lý,… dùng cho mục đích hỗ trợ ra quyết định.
Phân Hệ Lập Kế Hoạch và Quản Lý Sản Xuất SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $12.80 USD. Words: 13,080. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Mô hình sản xuất của ngành Dệt: được xếp vào mô hình sản xuất liên tục (Process): Quản lý chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có hàng để bán. Mô hình sản xuất của ngành May: được xếp vào mô hình sản xuất lắp ráp, rời rạc (Discrete). Một mã sản phẩm có nhiều size và màu. Khách hàng đặt hàng với số lượng theo từng size và màu.
Phân Hệ Bán Hàng và Phân Phối SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $11.80 USD. Words: 8,060. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Với đặc thù ngành dệt may là có rất nhiều sản phẩm cùng kiểu nhưng khác nhau về quy cách như màu sắc, khổ vải, kích cỡ… Sản phẩm SAP cung cấp sẵn các công cụ, giải pháp giúp đơn giản hóa việc tạo mã cũng như giảm đáng kể thời gian thao tác trên hệ thống và số lượng mã hàng cần khai báo.Giải pháp bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ quy trình bán hàng.
Investing Formula
Price: $0.99 USD. Words: 53,270. Language: American English. Published: June 11, 2015. Categories: Essay » Business
As long as the investor is able to prevent losses, he will earn good returns. The possibility of losing money is reduced by avoiding the three big mistakes in the stock market. These three mistakes are bad selection, bad valuation and bad management. This book is centered on these three basics.