Essay » Technology

The Future and Prospect of Cloud Computing : A brief Analysis
Price: $50.00 USD. Words: 29,300. Language: American English. Published: July 23, 2016. Categories: Essay » Technology
Cloud systems are not to be misunderstood as just another form of resource provisioning infrastructure and in fact, as this report shows, multiple opportunities arise from the principles for cloud infrastructures that will enable further types of applications, reduced development and provisioning time of different services.
Tập 6: Quản lý Tài Chính Kế Toán- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $16.90 USD. Words: 6,000. Language: Vietnamese. Published: July 13, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản.
Facebook Comments Addon for New Versions of WorksForWeb Classifieds Software Products
Price: Free! Words: 520. Language: English. Published: July 13, 2016. Categories: Essay » Technology
WorksForWeb, a developer of classified software products, has recently included a new Facebook Comments Addon feature in their latest version update. The addon allows people to comment on any of the listings of the company's classifieds software products using their Facebook accounts. Both the listing and the accompanying comments can then be posted on Facebook.
Baska Telefona Gelen WhatsApp Mesajlarini Gorme
Price: Free! Words: 360. Language: Turkish. Published: July 6, 2016. Categories: Essay » Technology
WhatsApp Takip Programi ile baskasinin Whatsapp mesajlarini okuyun
A Magnetic Rabbit Hole
Price: Free! Words: 5,310. Language: English. Published: July 4, 2016. Categories: Essay » Technology
Back in July 2011, these were my thoughts which have got summed together for negating Lenz Law. By using my technical background and creativity that I garnered from having worked in sound, audio and broadcast, and by chance, I became part of very talented group of scientists, mathematicians, engineers, technicians, technologists, and entrepreneurs.
Technicat on Software
Price: $2.99 USD. Words: 54,330. Language: American English. Published: July 1, 2016. Categories: Essay » Technology, Essay » Business
Technicat on Software provides advice on software engineering topics including programming, management, system administration, startups, finding work, user interface design, and game development.
Things to Consider Before you Start a Website
Price: Free! Words: 70. Language: English. Published: June 24, 2016. Categories: Essay » Technology
Here are some tips to consider before starting a website.For details please visit us on : http://www.gonzosystems.com
التعلم الإلكتروني - المفهوم والتطبيق
Price: $13.00 USD. Words: 680. Language: Arabic. Published: June 22, 2016. Categories: Essay » Technology
يناقش الفصل الأول من الكتاب مفهوم التعلم الإلكتروني، وفي الفصل الثاني من الكتاب تم التطرق إلى التصميم التعليمي في التعليم الإلكتروني، وفي الفصل الثالث تم الحديث عن مدير المدرسة والمشرف التربوي، وفي الفصل الرابع تم الحديث عن المعلم، وفي الفصل الخامس تم الحديث عن الطالب، وفي الفصل السادس تم عمل قائمة تدقيق توافر عناصر التعلم الإلكتروني لدى المؤسسات التربوية.
Conformité de la version 5 de MacroscopeMD à ITIL v3 2011
Price: $9.99 USD. Words: 3,760. Language: Canadian French. Published: June 22, 2016. Categories: Essay » Technology
Cet essai vise à proposer une réflexion sur la situation actuelle de la méthodologie Macroscope par rapport aux bonnes pratiques proposées par ITIL.
What Black Holes Can Teach Us About Gravity
Price: Free! Words: 1,660. Language: English. Published: June 20, 2016. Categories: Essay » Technology
The confirmation of the existence of black holes and the fact that they can orbit one another puts constrains on our theory of gravity, which I summarizes here.
5 Easy Steps To A Career In Graphic Design
Price: Free! Words: 1,740. Language: British English. Published: June 19, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
This book is aimed at raising Graphic Design gurus for the next generation.
Tập 5: Quản lý Tài Sản Thiêt Bị Máy Móc- Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $11.79 USD. Words: 1,110. Language: Vietnamese. Published: June 17, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Điều tra tại nhiều nước trên thế giới cho thấy: Cứ 1 USD chi cho chương trình quản lý bảo trì giám sát thiết bị máy móc sẽ tiết kiệm trung bình được 5 USD và từ 10 đến 15 USD nói riêng cho ngành Thủy Hải Sản. Do những thiệt hại to lớn có thể xảy ra nếu hệ thống sản xuất của nhà máy bị ngưng trệ nên công việc quản máy móc luôn là yếu tố quan trọng đối với doanh Nghiệp Thủy Hải Sản.
Tập 4: Quản lý Sản Xuất và Chất lượng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $16.80 USD. Words: 3,400. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 4 sổ tay mô tả quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm bán ra cũng như nguyên liệu mua vào, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tập 4 sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến tổ chức và vận hành các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng trong ngành chế biến thủy sản như thế nào?
Tập 3: Quản lý Bán Hàng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $12.70 USD. Words: 3,880. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 3 sổ tay mô tả quy trình bán hàng, tập 3 sẽ trả lời cho những câu hỏi: Quy trình quản lý bán hàng theo đơn đặt hàng ( Make to order) và quản lý theo hàng tồn kho như thế nào? quản lý việc giao hàng? Đơn hàng xuất khẩu thì quản lý như thế nào? các danh mục khách hàng, chính sách bán hàng..
Tập 2: Quản lý Kho nguyên liệu vật tư thành phẩm - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $10.80 USD. Words: 2,170. Language: Vietnamese. Published: June 11, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Tập 2 sổ tay mô tả quy trình về quản lý hàng tồn kho, tập nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Tổ chức kho như thế nào? danh mục nguyên liệu- Vật tư- Hàng Hóa quản lý như thế nào? kiểm soát tồn kho an toàn, Các giao dịch xuất nhập kho như thế nào?
Tập 1: Mua Nguyên liệu vật tư hàng hóa - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP Doanh Nghiệp Thủy Hải Sản
Series: Sổ Tay Đầu tư giải pháp ERP doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Price: $11.90 USD. Words: 2,960. Language: Vietnamese. Published: June 10, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Quy trình là mấu chốt quan trọng để nhận biết hệ thống ERP sẽ vận hành ra sao trong tương lai. Khi triển khai giải pháp, cần xác định tổ chức Doanh nghiệp sẽ vận hành như thế nào thông qua quy trình để thiết kế hệ thống phù hợp. Tập 1 sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi: Việc mua NPL như thế nào? khi nào cần mua và mua nguyên liệu gì? số lượng bao nhiêu? mua Nhà cung cấp nào?
Three main stages of DNA Synthesis
Price: Free! Words: 630. Language: English. Published: June 5, 2016. Categories: Essay » Technology
DNA or deoxyribonucleic acid is one of the most important genetic materials in an organism. DNA is the only material which uniquely describes or differentiates one from another and sets their characteristics. Protein being an important ingredient in human and other organisms to strengthen its immunity and other features, hence the creation of protein becomes more vital to survival.
The purpose and role of DNA in a protein synthesis
Price: Free! Words: 500. Language: English. Published: June 5, 2016. Categories: Essay » Technology
To understand the role of DNA, let’s first understand what is DNA. Deoxyribonucleic acid or DNA is the primary genetic material which differentiate one’s characteristics with another. It is found in your cells and in nearly all organisms. It’s used to produce proteins during the protein synthesis, which is a multi-step process that takes the coded message.
Lagging DNA strand synthesis
Price: Free! Words: 540. Language: English. Published: June 5, 2016. Categories: Essay » Technology
Synthesis is a process to replicate DNA for the purpose of abstracting protein therefore. The coordinated synthesis of two DNA strands – leading and lagging strands, is known to be involved a dimeric DNA polymerase and a looping of the lagging strand ensures that the both strands synthesize in the same direction.
DNA synthesis – replication and sequencing Process
Price: Free! Words: 500. Language: English. Published: June 5, 2016. Categories: Essay » Technology
We have been witnessing the changes since the advancement of technology. The biological technologies have made some serious ground breaking invention and innovation to discover processes by which tissues, molecules and different substances of human organs can either be replicated or substituted.