Essay » Technology

The HHOPP engine
Series: The Hummingbird, supplemental. Price: $0.99 USD. Words: 6,300. Language: English. Published: December 8, 2009. Categories: Fiction » Science fiction » General, Essay » Technology
A way of building high displacement engines (internal combustion, stirling, and diesel) in incredibly small physical packages. With all other things considered equal, the HHOPP version of the same power and displacement engine will be 1/4 the size or smaller than conventional designs. Bonus--the Million ton flywheel
Time Travel To Ancient Math & Physics
Price: $1.99 USD. Words: 25,720. Language: English. Published: June 28, 2012. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Mathematics, Essay » Technology
Time Travel is the companion book to Mindkind: Math & Physics for the New Millennium. There we are provided with a new math and physics to carry us forward into the future. In Time Travel, we go back in time to take an insightful look at ancient civilizations and the science and mathematics they used.
Mindkind: Math & Physics for the New Millennium
Price: $1.99 USD. Words: 28,710. Language: English. Published: June 17, 2012. Categories: Nonfiction » Science and Nature » Mathematics, Essay » Technology
(5.00 from 1 review)
Reminiscent of Victorian Age scientific philosophy, Mindkind interweaves alternative theories of physics, mathematics and geometry with the nature, origin and destiny of humanity in the universe.
CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Risk Assessment
Price: $1.00 USD. Words: 3,450. Language: English. Published: March 13, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on risk assessment concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on concept of risk assessment more confidently and correctly (you can expect atleast 10 to 15 questions on this concept in CISA exam)
CISA EXAM-Testing Concept-Knowledge of Compliance & Substantive Testing Aspects
Price: $1.00 USD. Words: 1,790. Language: English. Published: March 27, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on compliance & substantive testing concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on compliance & substantive testing concepts more confidently and correctly. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.90 USD. Words: 13,760. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Logical Access Control
Price: $1.00 USD. Words: 4,360. Language: English. Published: April 16, 2016. Categories: Essay » Technology
The objective of this e-book is to ensure that CISA candidate get adequate knowledge of logical access controls and its applicability in practical scenario. Question Answer and Explanation (QAE) on logical access controls are designed in accordance with CISA exam pattern. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.
Quy trình hoạt động doanh nghiệp
Price: $8.99 USD. Words: 31,640. Language: Vietnamese. Published: June 9, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.
Quy Trình Hoạt Động Doanh Nghiệp May- Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc
Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May. Price: $9.90 USD. Words: 620. Language: Vietnamese. Published: September 27, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD. Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY

Related Categories