Essay » Technology

CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Risk Assessment
Price: $1.00 USD. Words: 3,450. Language: English. Published: March 13, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on risk assessment concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on concept of risk assessment more confidently and correctly (you can expect atleast 10 to 15 questions on this concept in CISA exam)
CISA EXAM-Testing Concept-Knowledge of Compliance & Substantive Testing Aspects
Price: $1.00 USD. Words: 1,790. Language: English. Published: March 27, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on compliance & substantive testing concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on compliance & substantive testing concepts more confidently and correctly. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.
7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp
Price: $8.88 USD. Words: 5,770. Language: Vietnamese. Published: October 4, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng luôn là câu hỏi thường trực với lãnh đạo doanh nghiệp, và chọn công cụ nào để đem lại hiệu quả? Thực tế đã chứng minh :Với việc áp dụng 7 công cụ thống kê có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp...
CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Logical Access Control
Price: $1.00 USD. Words: 4,360. Language: English. Published: April 16, 2016. Categories: Essay » Technology
The objective of this e-book is to ensure that CISA candidate get adequate knowledge of logical access controls and its applicability in practical scenario. Question Answer and Explanation (QAE) on logical access controls are designed in accordance with CISA exam pattern. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.
How to Implement SAP Financial Accounting Processes-FI for ICT Corporation
Series: How to Implement SAP ERP for ICT Corporation. Price: $9.80 USD. Words: 10,910. Language: English. Published: November 9, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
In this book, YOU will learn the most important processes and functions of SAP FI for ICT Company. Learn how to Process of financial, run standard SAP financial reports (Record to Report). Walk through FI Master Data, General Ledger (FI-GL), Accounts Receivable (FI-AR), Asset Management (FI-AA) and Accounts Payable (FI-AP) functionality.

Related Categories