Essay » Technology

Giải Pháp Erp Oracle E-Business Suite
Price: $8.80 USD. Words: 27,650. Language: Vietnamese. Published: February 2, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Có bốn thành phần chính trong ORACLE E-BUSINESS SUITE: Quản lý đơn đặt hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài chính kế toán và Quản lý sản xuất nhằm cung cấp nền tảng quản lý doanh nghiệp thống nhất mà các doanh nghiệp tầm trung cần.
Strategic Information Systems - A Critique
Price: $13.00 USD. Words: 7,380. Language: English. Published: October 30, 2017. Categories: Essay » Technology
This is a critique of the concept of Strategic Information Systems, a paper I wrote at university.
7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp
Price: $8.88 USD. Words: 5,770. Language: Vietnamese. Published: October 4, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng luôn là câu hỏi thường trực với lãnh đạo doanh nghiệp, và chọn công cụ nào để đem lại hiệu quả? Thực tế đã chứng minh :Với việc áp dụng 7 công cụ thống kê có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp...
Resin Coating Real Orchids. Complete with all formulas, do's, dont's and detailed instructions.
Price: $41.99 USD. Words: 8,130. Language: English. Published: October 21, 2016. Categories: Essay » Technology
Very complete tutorial on drying, preserving and coating orchids with resin.
How to Implement SAP Financial Accounting Processes-FI for ICT Corporation
Series: How to Implement SAP ERP for ICT Corporation. Price: $9.80 USD. Words: 10,910. Language: English. Published: November 9, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
In this book, YOU will learn the most important processes and functions of SAP FI for ICT Company. Learn how to Process of financial, run standard SAP financial reports (Record to Report). Walk through FI Master Data, General Ledger (FI-GL), Accounts Receivable (FI-AR), Asset Management (FI-AA) and Accounts Payable (FI-AP) functionality.
CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Risk Assessment
Price: $1.00 USD. Words: 3,450. Language: English. Published: March 13, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on risk assessment concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on concept of risk assessment more confidently and correctly (you can expect atleast 10 to 15 questions on this concept in CISA exam)
AKUSTİK
Price: $2.99 USD. Words: 33,840. Language: Turkish. Published: November 1, 2017. Categories: Essay » Technology
Akustiğe ilgi duyan kişilerin önündeki en büyük engel, çok sayıda kitap olmasına rağmen türkçe kaynak olmamasıdır. Bu kitap bu eksiği kapatmak adına, bir başlangıç olması için yazılmıştır. İçindeki konu dizilimleri oda akustiğinin temelini oluşturacak şekilde yapılandırılmıştır. Okuyan herkese faydalı olması dileğiyle...
How to Implement SAP PS- Project Management Processes for ICT service Corporation
Series: How to Implement SAP ERP for ICT Corporation. Price: $10.90 USD. Words: 4,330. Language: English. Published: October 18, 2016. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
SAP PS ( Project management ) is the one of the important module of SAP ERP. SAP PS is an integrated Project Management tool used for Planning and managing Projects. It has several tools that enables the project management process such as cost and planning budget, scheduling, requisitioning of materials and services. With ICT corporation, SAP SP has constant access to data in all departments...
CISA EXAM-Testing Concept-Knowledge of Compliance & Substantive Testing Aspects
Price: $1.00 USD. Words: 1,790. Language: English. Published: March 27, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on compliance & substantive testing concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on compliance & substantive testing concepts more confidently and correctly. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.
CISA Exam-Testing Concept-Knowledge of Logical Access Control
Price: $1.00 USD. Words: 4,360. Language: English. Published: April 16, 2016. Categories: Essay » Technology
The objective of this e-book is to ensure that CISA candidate get adequate knowledge of logical access controls and its applicability in practical scenario. Question Answer and Explanation (QAE) on logical access controls are designed in accordance with CISA exam pattern. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.

Related Categories