Essay » Technology

Dirección eficaz de Tecnología de la Información
Price: $9.99 USD. Words: 14,330. Language: Spanish. Published: April 1, 2017. Categories: Essay » Technology
Este libro te invita a lograr un cambio de paradigma rumbo a la dirección eficaz de tecnología de la información. Está escrito con palabras sencillas y un enfoque empresarial, dirigido a todas las personas interesadas en la dirección eficaz de tecnología de la información, pero especialmente a los miembros de la junta directiva, consejo de administración, y dirección ejecutiva.
Quá Trình Đầu tư - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.90 USD. Words: 13,760. Language: Vietnamese. Published: May 30, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 1 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức thiết thực về ERP, cũng như cách thức chọn lựa đầu tư và triển khai thành công giải pháp ERP nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $9.89 USD. Words: 6,480. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án...
Chuẩn Bị Chi tiết yêu cầu chức năng - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp. Price: $12.90 USD. Words: 7,730. Language: Vietnamese. Published: June 15, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Tập 2 của Sổ tay sẽ cung cấp kiến thức chi tiết về các yêu cầu theo phòng ban, Sổ tay không những Giúp bạn đọc có cách tiếp cận một cách tổng thể trên toàn doanh nghiệp mà còn giúp bạn đọc hiểu đến chi tiết ở từng phòng ban. Những Thông kê chi tiết các yêu cầu rất hữu ích cho doanh nghiệp,là tài liệu tham khảo rất giá trị.
Le rapport d'inspection efficace
Price: $5.99 USD. Words: 14,260. Language: French. Published: September 14, 2017. Categories: Nonfiction » Engineering, trades, and technology » Engineering (General), Essay » Technology
Le rapport d'inspection efficace ou l'art et la manière de prouver votre expertise.
Resin Coating Real Orchids. Complete with all formulas, do's, dont's and detailed instructions.
Price: $41.99 USD. Words: 8,130. Language: English. Published: October 21, 2016. Categories: Essay » Technology
Very complete tutorial on drying, preserving and coating orchids with resin.
Illegal Downloading - Challenges and Possible Solutions
Price: $1.00 USD. Words: 1,210. Language: English. Published: October 7, 2017. Categories: Essay » Technology
Illegal downloading through P2P clients is on the rise. This book looks at some of the reasons for this increase, challenges around controlling it, and identifies some possible solutions for addressing the problem.
CISA EXAM-Testing Concept-Knowledge of Compliance & Substantive Testing Aspects
Price: $1.00 USD. Words: 1,790. Language: English. Published: March 27, 2016. Categories: Essay » Technology
Question Answer and Explanation (QAE) on compliance & substantive testing concepts are designed in accordance with CISA exam pattern. This small e-book will help CISA candidate to attempt questions on compliance & substantive testing concepts more confidently and correctly. Concepts have been simplified for easy reference of CISA candidates.

Related Categories