Essay » Sociology

Chính trị bình dân (2nd. edition)
Price: $5.00 USD. Words: 149,860. Language: Vietnamese. Published: January 2, 2018. Categories: Essay » Sociology
Chính trị bình dân không phải là một công trình nghiên cứu mang tính chất hàn lâm, học thuật, cũng không phải một tác phẩm nghệ thuật với những sáng tạo và thử nghiệm.Đây là một cuốn sách nhập môn, đem lại cho bạn đọc những kiến thức cực kỳ căn bản về chính trị.
Phản kháng phi bạo lực
Price: $4.00 USD. Words: 30,200. Language: Vietnamese. Published: January 2, 2018. Categories: Essay » Sociology
Phản kháng phi bạo lực được viết dựa theo những tài liệu về đấu tranh phi bạo lực (bất bạo động) do các nhà hoạt động dân chủ người Serbia, thành viên nhóm Otpor!, viết. Họ là những người đã bỏ ra tất cả những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của cuộc đời để dấn thân vào cuộc chiến đấu gian khổ, không cân sức, chống chế độ độc tài của Milosevic.
Flying Colors
Price: $3.99 USD. Words: 66,900. Language: English. Published: April 14, 2012. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Essay » Sociology
(5.00 from 1 review)
Jonathan cracks open many doors for an intimate yet revealing look at a world most people never get to see; Apartheid, civil aviation, Israel, gay rights & more “I really enjoyed [your book]. I read it in one sitting and found it absolutely riveting. You’re both a strong writer and a gifted story teller. Many thanks for sharing it with me.” Matt Mills, Editorial Director, Pink Triangle Press.
Search For The Woman (Cherchez La Femme)
Price: $0.99 USD. (Free!) Words: 11,630. Language: English. Published: September 4, 2017. Categories: Nonfiction » Sex and Relationships  » Sexual behavior, Essay » Sociology
This is an opus about the women and the men, the differences between them, the emancipation, and what to expect after it. Regardless of the fact that the topic is old as the world, it is remarkably actual nowadays, when the set for centuries equilibrium between genders is disturbed. At the end there is a (now traditional) poetical Appendix translated in English.