Essay » Sociology

Tamil Proverbs explained
Price: $0.99 USD. Words: 3,740. Language: Tamil. Published: January 14, 2015 by Mukil E Publishing And Solutions Private Limited. Categories: Essay » Sociology
வாய்மொழியாக உருவாகி ஆங்காங்கே புத்தக வடிவில் கிடைத்து வரும் பழமொழிகளை மின்புத்தகமாகக் கொண்டு வரும் திருமதி.அகதாவின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது. பழமொழிகளுக்கான விளக்கங்களை சுருக்கமாக சமகாலத்திற்கு பொருந்தும் விதமாக வழங்கியிருக்கிறார். இணையத்தில் தமிழரின் தனித்துவ அடையாளமான பழமொழிகளை ஆவணப்படுத்துவது மட்டுமன்றி மேலும் மேலும் பழமொழிகளை அறியும் ஆவலைத் தூண்டும் விதமாக இந்நூல் அமைந்திருப்பது சிறப்பு
ISLAM and SUMMARY
Price: $1.99 USD. Words: 12,480. Language: English. Published: January 9, 2015. Categories: Essay » Sociology
establishing the place of Islam
Authority and A Prisoner's Story
Price: $0.99 USD. Words: 3,830. Language: English. Published: January 7, 2015 by Mr.D. Categories: Essay » Sociology
"Authority" and "A Prisoner's Story" come from the writing collection, Essays & More Straight from the Pen, available in print and as an eBook. The essays show the reality of prison life, the danger and insanity of life inside some of America's most violent prisons, and one man's struggle to keep the peace and survive without resorting to violence.
Italia: un paese 1000 Maschere
You set the price! Words: 381,790. Language: Italian. Published: January 7, 2015. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » History » Essays
Uno scritto unico che non dovrebbe mancare in nessuna biblioteca. Per la prima volta vengono esaminate le Maschere, i costumi, la storia e le leggende di oltre 700 Comuni italiani.
Light: ひかり
Price: $3.99 USD. Words: 13,410. Language: Commonwealth English. Published: January 6, 2015 by Aditya Basu. Categories: Nonfiction » Inspiration » Personal inspiration, Essay » Sociology
Everyday we are drawn into the circumstance of either doing the right thing or the wrong. Being able to extract the good elements of the Universe can give you guidance with true and pure love to be a better human being. “Light “opens your heart, trains your mind, and relaxes your inner spirit ...to eventually find soul salvation.
Can Rubik’s Cube Explain Life?
Price: $3.99 USD. Words: 610. Language: English. Published: January 3, 2015 by Steve Campbell. Categories: Essay » Sociology
Rubik's cube, the toy sensation of 80s and ever since is a very remarkable piece of puzzle. Can it explain what is life?
Fill your new year with happiness
Price: $2.99 USD. Words: 1,960. Language: Simple English. Published: December 31, 2014. Categories: Essay » Sociology
Everyone says many things that does not appear and are beyond our reach, I have done some hardwork to give you some real ways to live life.
The Journey
Price: Free! Words: 7,290. Language: Canadian English. Published: December 24, 2014. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Biography » Personal memoir
A series of essays, interviews and book exerpts written by or about a middle aged woman with a disabilitie. Hopefully the reader will get some insight into the world of the disabiled from a woman's perspective.
The Impact of Music, Dance, and Theater from the Harlem Renaissance
Price: Free! Words: 2,560. Language: English. Published: December 22, 2014 by Veenstra/Exploited Publishing Inc. Categories: Essay » Sociology, Essay » Political
In the late 1880s, blacks began to emerge as professionals in many areas including scientific research, and artistic achievement. By the 1900s, many had become intellectuals, scientist, poets, artist, and musicians. Some of the more illuminating of these intellectuals lived or migrated to Harlem where there was a desire to both defend and endorse the talents and worth’s of blacks.
A Teacher's Take
Price: $2.00 USD. Words: 16,080. Language: English. Published: December 16, 2014. Categories: Essay » Sociology
Fourteen years of teaching and I am still learning.......a collection of essays which talk about the wonderful world of Kids, Schools, Teachers, Parents, Society.....
Climate Change: Concept, Causes,Consequences and Cures
Price: Free! Words: 3,030. Language: English. Published: December 13, 2014. Categories: Essay » Sociology
Climate change is a global phenomenon; a global threat to man's survival as well as his environment. Its effects are far-reaching and the need to combat this phenomenon cannot be over-emphasized. This article therefore defines what climate change is, exposes its causes, consequences as well as proffers solutions to combat this phenomenon. 'Thinking globally and acting locally' is very important.
Pregnant with Autism A New Mother's Story
Price: $0.99 USD. Words: 3,350. Language: English. Published: December 12, 2014 by Amber Ink Publishing. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Autism spectrum disorders, Essay » Sociology
Growing up Stephanie did not realize how different she was than her peers. Stephanie thought the other kids were weird once they hit middle school. Then in high school puberty hits Stephanie and she has a change of heart. Now Stephanie must fight to understand puberty and fit in with the other kids. Already years behind she makes many mistakes. One mistake leads to her getting pregnant at age 17.
Conversion from Narrative to Exposition
Price: $0.99 USD. Words: 3,710. Language: English. Published: December 11, 2014 by Owl Intermedia. Categories: Essay » Literature, Essay » Sociology
In Things Fall Apart, Chinua Achebe shows how the Igbo people react to the transition from a culture rich with storytelling, folklore, and oral traditions to a culture heavily influenced by Western Christian values and the resulting loss of magic, logic, and identity.
Lessons in Oppression
Price: $0.99 USD. Words: 2,630. Language: English. Published: December 11, 2014 by Owl Intermedia. Categories: Essay » Literature, Essay » Sociology
Bee Lavender, author of Lessons in Taxidermy, fights continuous oppression within the medical society on many levels, leaving her physically and emotionally scarred for life.
Women and Nature
Price: $0.99 USD. Words: 2,260. Language: English. Published: December 11, 2014 by Owl Intermedia. Categories: Essay » Sociology, Essay » Political
This work discusses the association of women and nature, parallels the oppression of women and nature, shows how the subjugation of nature effects women, and discusses a few of the options for combating this oppression.
Help Your Mind to Change
Price: $6.99 USD. Words: 32,460. Language: Italian. Published: December 10, 2014 by Enrico Massetti. Categories: Essay » Sociology, Nonfiction » Education and Study Guides » Reference
I cambiamenti socioculturali rapidi e cospicui hanno sempre un forte impatto nella vita umana ed una ingluenza significativa sulla salute mentale... Il sistema culturale introiettato nei primi anni di vita tende a non modificarsi. E' il nucleo centrale della psicologia L'autrice tiene una serie di conversazioni con persone non piu' giovani, ma non rassegnate ad uscire di scena.
The Power to Create Health and Wellness Paradigm Shifts: A Review of Meetup Groups in the African American Community
Price: $7.99 USD. Words: 5,950. Language: English. Published: December 9, 2014. Categories: Nonfiction » Relationships and Family » Peer pressure, Essay » Sociology
This book researches the social media platform Meetup and the impact it could have on creating support groups that will enable health and wellness life style shifts.
History of Maharashtra
Price: Free! Words: 7,480. Language: English. Published: December 4, 2014. Categories: Essay » Sociology, Screenplays » Documentary
Apart from occupying a definite territory, Maharashtra has a glorious history that can be traced back to ancient times. In the medieval ages the entire India faced foreign invasion. Only two exceptions shine brightly in this dark and dismal scenario: the Vijayanagar empire and Chhatrapati Shivaji Maharaj. This book gives the all history in short note.
Trajetórias Sociais e Políticas de Formação de Adultos em Portugal
Price: $3.75 USD. Words: 83,470. Language: Portuguese. Published: November 27, 2014 by Chiado Editora. Categories: Essay » Sociology
As transformações socioeconómicas ocorridas na sociedade portuguesa nas últimas décadas, acompanhando os processos de modernização dos restantes países europeus, manifestaram-se também ao nível do sistema educativo. Procurou-se democratizar o ensino, diminuir as taxas de analfabetismo e de abandono escolar e promover um aumento de qualificações da população ativa.
Locate Your Rainbow
Price: $5.99 USD. Words: 12,180. Language: English. Published: November 25, 2014. Categories: Essay » Business, Essay » Sociology
Locate Your Rainbow is a highly motivational book, structured basically to inform youths on how to think outside the box, making their lives worth living in order to become a blessing to themselves, their environment and their generation. Getting this book Locate Your Rainbow is another step toward success.