ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΙΜΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ

This book is no longer published.

For other books by Akrivi Dekazou, view Akrivi Dekazou's Smashwords author profile page. It's possible you may find an newer edition of this book there. Alternatively, if you don't find an another version, the author profile page may provides links to the author's web site and social media. You could try contacting the author there and ask them to return the book to Smashwords.