Books tagged: accounts receivable

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 2 results

Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $8.90 USD. Words: 8,220. Language: English. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Các thông tin về kế toán tài chính cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp như kiểm toán, cơ quan thuế, cổ đông,… Các thông tin này thường được cung cấp dưới dạng các báo cáo tài chính chuẩn.Các thông tin về kế toán quản trị dành cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp như ban lãnh đạo, các cấp quản lý,… dùng cho mục đích hỗ trợ ra quyết định.
Telephone Collection call Scripts & How to respond to Excuses
Price: $14.95 USD. Words: 9,170. Language: English. Published: May 14, 2013. Categories: Nonfiction » Business & Economics » Bookkeeping, Nonfiction » Business & Economics » Small business and entrepreneurship
(1.00)
I wrote this book because making collection calls seems to be the scariest part of being a bill collector. As someone who has made thousands upon thousands of debt collection calls as a credit manager and first party collector and as an agency owner and third party collector, I wanted to share what I know about making calls that are effective and give you results.