Books tagged: almustafa

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 1 result

Muhammadu Almustafa
Price: Free! Words: 49,150. Language: Afrikaans. Published: February 15, 2012 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Theology
Mu na godema ma daukaci godiya da yabo dawwamammu domin ya yi muna ni‘imaya kuma kyautata muna ya kuma sharrafa mu daya sayya mu al-umma ga Manzonsay a kuma aiko muma shugaban Annabawa ga baki daya masoyin Allah Mahammadu tsira da dmincin Allah su tabbata a gare shi Annabi ne kuma Manso.