Books tagged: ateist

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 28 results

Answering Atheism And Agnosticism Series (Answering Hume)
Price: Free! Words: 13,680. Language: English. Published: January 23, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Atheism/Agnosticism
This book is an attempt to criticize Hume's opinions about religion. You can read the following topics: Monotheism And Polytheism, The Necessity Of The Creator, Corruption Of Christianity And Judaism, Man Between Misery And Happiness, Good And Evil ........and others.
Alay Denen Zulüm
Price: Free! Words: 24,570. Language: Turkish. Published: July 7, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Din ahlakından uzak kişiler iman edenlere yönelik gösterdikleri alaycı davranışlarla kendilerini sonsuz bir azaba sürüklemektedirler. Elinizdeki kitapta bu gerçekler anlatılmakta, inkarcıların alay etmek isterken içine düştükleri tuzak açıklanmaktadır.
Herşeyde Hayir Görmek
Price: Free! Words: 15,880. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
İnsanın gözlerini dünyaya açtığı andan itibaren duyduğu her sözü, muhatap olduğu her detayı, karşılaştığı her olayı sonsuz akıl, kuvvet ve adalet sahibi olan Allah yaratır. Bu durumda insanın yapması gereken, Allah’ın sonsuz aklına ve sonsuz hikmetlerle dolu kadere teslim olmaktır.
Iyilerin Ittifakı
Price: Free! Words: 25,790. Language: Turkish. Published: July 8, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Barışın, huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir toplumda yaşamayı samimi olarak isteyenler bir an önce karar vermeli ve Kuran ahlakını yeryüzüne hakim kılmak için faydalı çalışmalar yapmalıdırlar. Bu kitap, iyiliğin hakim olmasını isteyenlere, iyilik yapmaları ve diğer iyilerle ittifak etmeleri için yazılmış bir çağrı niteliğindedir.
Hz. Ibrahim (as) ve Hz. Lut (as)
Price: Free! Words: 30,180. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Bu kitabın hazırlanış amacı Hz. İbrahim (as)'ı ve onunla aynı dönemde yaşamış olan Hz. Lut (as)'ı tanımak ve tüm üstün özelliklerinden örnek almaktır. Hiç kuşku yok ki, Kuran'da, Hz. İbrahim (as) ve Hz. Lut (as) hakkında verilen bilgilerin her biri birçok hikmet içermektedir.
Hazreti Musa (as)
Price: Free! Words: 27,660. Language: Turkish. Published: July 11, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Kuran’da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber Hz. Musa (as)'dır. Hz. Musa (as)'ın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminden bazı kimselerin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.
Hz. Yusuf Medresesi
Price: Free! Words: 27,070. Language: Turkish. Published: July 12, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Samimi Müslümanlar için, hiçbir suçları bulunmadığı halde zaman zaman yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishaneler, manevi açıdan birer eğitim ve nefsi terbiye yerleridirler.
Cahiliye Toplumunda Insan Karakterleri
Price: Free! Words: 29,130. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitabın amacı, cahiliye toplumunun ürettiği yaşam tarzları ve karakterlerinden belli başlı örnekleri inceleyerek, bu sistemin, kesin olarak "açmazda" olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca cahiliye toplumunu oluşturan insanların gerçek huzur ve mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamayacakları gerçeğini, Kuran'da bildirilen mümin karakteri tanıtılarak gözler önüne sermektir.
Dünya Hayatinda Tüm Zevkleri Tüketenler
Price: Free! Words: 32,170. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Dünyanın dört bir yanı saymakla bitirilemeyecek kadar çok nimetle ve güzelliklerle doludur. Ancak Allah'tan uzak yaşayan bazı insanlar, bu zevklerin pek çoğundan haberdar değildirler. Bu kitabın amacı, din ahlakı yaşanmadığında nasıl bir mahrumiyet oluştuğunu ortaya koymak, bu duruma düşen kişileri ahirette karşılaşacakları acı sondan kurtulmaya davet etmektir.
Gizli Azaplarin Çözümü
Price: Free! Words: 29,250. Language: Turkish. Published: July 16, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İşte bu kitapta bu önemli gerçeğe dikkat çekilmekte, Allah’a karşı mutlak samimiyet elde edilmediği sürece, insanların hiçbir yolla gerçek anlamda mutluluğu yaşayamayacakları ve dünyadaki bu gizli azapların ahirette sonsuz bir azaba dönüşecebileceği hatırlatılmaktadır.