Books tagged: cong bang

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "cong bang" .
You may also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 1 result

CĂN BẢN về TRUYỀN THÔNG & BÁO CHÍ
Price: Free! Words: 19,450. Language: Vietnamese. Published: March 3, 2018. Categories: Nonfiction » Education & Study Guides » Study guides -- Book Notes
Nghề báo là công cụ quan trọng nhất để thực thi một trong những quyền cơ bản của con người: quyền tự do báo chí. Tại những nơi mà tự do báo chí bị hạn chế thì nghề báo còn là hoạt động hữu hiệu hỗ trợ cho những biến chuyển tích cực của xã hội. Hàm chứa những kiến thức căn bản về báo chí và truyền thông, cuốn sổ tay này có thể giúp tất cả những ai muốn làm báo để hướng tới một xã hội tươi đẹp hơn.
Also check out some similar keyword tags authors have used: