Books tagged: dai hoc

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 1 result

Tứ thư bình giải - Phần Đại học
By Lý Minh Tuấn
Price: $0.99 USD. Words: 74,730. Language: Vietnamese. Published: December 17, 2012 by Nguyễn Minh Tiến. Category: Essay
Đây là bộ sách đồ sộ lần đầu tiên được biên soạn bao gồm đủ bốn quyển sách lớn của nền văn học cổ Trung Hoa: Luận ngữ, Mạnh tử, Đại học và Trung dung. Soạn giả không chỉ làm công việc chuyển dịch, mà đặc biệt còn vận dụng những kiến thức chuyên môn của nhiều năm giảng dạy để phân tích và nêu bật từng vấn đề, trong mối quan hệ với xã hội hiện đại.