Books tagged: dantes inferno

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "dantes inferno" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Try one of these commonly-used combinations:
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 48 results

The Space Between
Price: Free! Words: 71,730. Language: Australian English. Published: September 3, 2018. Categories: Fiction » Thriller & suspense » Action & suspense
Nurses refer to their comatose patient as Dante, after the author of the book found in his pocket. In the space between life & death Dante listens to the stories of strangers who give him glimpses into his own life. From Lust to Treachery, their tales follow the themes of Alighieri's "Inferno". As the last wisps of life float away he remembers it all and needs to decide if he wants a second chance
Breit New World
Price: Free! Words: 14,440. Language: English. Published: May 6, 2017. Categories: Fiction » Humor & comedy » Satire, Fiction » Humor & comedy » Parody
"Breit New World" is a scathing political satire that parodies Dante's "Inferno," recasting his nine circles of hell into the nine skillsets one must master to become president in Trump's America.
Love and Hate in America -- Lambchop Battles the Sexist Pigs
Series: 'Post Gender' fiction, (2017). Price: Free! Words: 14,850. Language: English. Published: October 12, 2016. Categories: Fiction » Romance » General, Fiction » Humor & comedy » Satire
What happens when hate wins the presidency? Ask women shuddering at the Sexist-Pig-in-Chief -- President Dick Bomber. (Wait, who?) Ask Fat Cats, the Kluster of Kaboose Klams and Vladdy Vlad Vlad eating at the trough. Ask school kids, who watch clowns dance and dragons blow fire in the White House. Outrageous!!! The novel? Reality?? Or Hell itself??? LOVE it!!! HATE it!!! But it's FREE!!!
Пакао - Уметничка Колекција (Cyrillic)
Price: $9.99 USD. Language: Serbian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Пакао – Уметничка колекција” Дина Ди Дурантеа је књига у боји од 72 дела уметничке колекције заснована на причи Дантеовог Пакла, првог дела литерарног ремек - дела, ,,Божанствене комедије” од Данте Алигијерија, друге велике хришћанске приче након ,,Јеванђеља”.
Inferno - Koleksi Seni
Price: $9.99 USD. Language: Afrikaans. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno - Kumpulan Seni" oleh Dino Di Durante merupakan buku berisi 72 buah koleksi seni berwarna berdasarkan cerita Inferno Dante, bagian pertama dari mahakarya sastra – Komedi Ilahi oleh Dante Alighieri, kisah Kristen terbesar kedua setelah Injil.
Pakao - Umjetnička Kolekcija
Price: $9.99 USD. Language: Bosnian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Pakao – Umjetnička kolekcija” Dina Di Durantea je knjiga u boji od 72 dijela umjetničke kolekcije zasnovana na priči Danteovog Pakla, prvog dijela literarnog remek - djela, ,,Božanstvene Komedije” od Dante Aligijerija, druge velike hrišćanske priče nakon ,,Jevanđelja”.
Пекла - Калекцыя Твораў
Price: $9.99 USD. Language: Belarusian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Inferno – The Art Collection” Дзіна Дзі Дзюрантэ – поўнае каляровае выданне з 72 творамі калекцыі, заснаванае на гісторыі “Пекла”, першай часткі літаратурнага шэдэўра – “Боскай камедыі” Дантэ Аліг’еры, найбуйнейшай хрысціянскай гісторыі пасля Евангелля. Гэта зусім новае, глыбокае і займальнае бачанне “Пекла” Дзіна Дзі Дзюрантэ, які вывучаў гэты шэдэўр у арыгінале больш за 30 гадоў.
Արվեստի - Գործերի Հավաքածու
Price: $9.99 USD. Language: Armenian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
«Դժոխք՝ արվեստի գործերի հավաքածուն» Դինո Դի Դուրանտեի ամբողջական գունազարդ գիրքն է՝ կազմված 72 արվեստի գործերից, որոնց հիմքում ընկած է Դանթեի «Դժոխք» պատմությունը՝ գրական գլուխգործոց «Աստվածային կատակերգության» առաջին մասը։ «Աստվածային կատակերգությունը» հանդիսանում է Ավետարանից հետո երկրորդ մեծագույն քրիստոնեական պատմությունը։ Սա Դժոխքի ամբողջությամբ նոր, խորը և տպավորիչ ներկայացում է, որ արվել է
Infernul - Colecția de Artă
Price: $9.99 USD. Language: Romanian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Infernul – Colecţia de Artă” de Dino Di Durante este o carte plină de culoare care cuprinde o colecție de artă din 72 de piese realizate pe baza Infernului lui Dante, prima parte a capodoperei Divina Comedie scrisă de Dante Alighieri. Aceasta este considerată a doua cea mai mare poveste creștină, după Evanghelie. Este o viziune nouă, completă și profundă a infernului, realizată de Dino Di Durante
Hỏa Ngục - Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật
Price: $9.99 USD. Language: Vietnamese. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
"Hỏa ngục– Bộ sưu tập nghệ thuật" sáng tác bởi Dino Di Durante là một cuốn sách đầy màu sắc gồm 72 bức tranh dựa trên câu chuyện về Hỏa ngục của Dante, là phần đầu tiên của kiệt tác văn học được sáng tác bởi Dante Alighieri, với tên gọi Thần khúc, vốn là câu chuyện về Thiên Chúa nổi tiếng thứ hai chỉ sau tác phẩm Bản Phúc Âm. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc, và hấp dẫn về Hỏa ngục tạo n