Books tagged: deborah melissa

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 9 results

Exodul
Price: Free! Words: 11,920. Language: Romanian. Published: June 23, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Ca ȋn vremea slujitorului Meu Moise şi a poporului Meu, Israel, voi efectua din nou marele exod. Toate acestea se vor ȋntâmpla ȋn Duhul. Mulţi, ai căror ochi sunt deschişi, vor vedea această mişcare şi vor participa la ea.
Ultimă Chemare
Price: Free! Words: 19,320. Language: Romanian. Published: June 23, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Acesta va fi un cadou pentru Mireasa Mea. Este pentru aceia care Mă iubesc, pentru aceia care caută adevărul, cei care au strigat: “Doamne, spune-ne mai mult, numai adevărul, Doamne.” Cartea va fi despre Isus. Isus este cheia, la Isus trebuie să vă concentraţi, iar Isus este destinul vostru
Maturitate Adevărată
Price: Free! Words: 11,660. Language: Romanian. Published: June 21, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Adevărata maturitate nu este cunoaştere religioasă. Dacă nu vii la Mine ca un copil, fără cunoştinţele tale religioase, Eu nu pot lucra cu tine. Cunoştinţele tale te fac neprihănit de la sine şi aceste cunoştinţe religioase
Fiul Meu David
Price: Free! Words: 10,540. Language: Romanian. Published: June 19, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Domnul a spus: Cartea va fi un avertisment pentru cei pe care Domnul i-a chemat, dar nu au răspuns apelului Domnului în ascultare. Alegeţi! Vreţi să fiţi numiţi fiii Mei “David”?
My Seun Dawid
Price: Free! Words: 11,340. Language: Afrikaans. Published: January 3, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Die boek sal ‘n waarskuwing wees vir dié wie die Here geroep het, maar hulle het nie die Here se roep in gehoorsaamheid geantwoord nie. Want my Dawid’s sal dubbeld die porsie ontvang, omdat Ek die salwing, outoriteit en koningskap van die Saul’s verwyder het. Want die Saul’s luister na en gehoorsaam mense. My Dawid’s luister na en gehoorsaam My.
Die Finale Roep
Price: Free! Words: 19,840. Language: Afrikaans. Published: January 3, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
God het vir my gesê: “Hierdie boek sal gaan oor die voorbereiding vir die Koning se terugkeer en om die wat nie weet nie, te waarsku. Dit sal ‘n geskenk aan My Bruid wees. Dit is vir die wat My liefhet, vir die wat die waarheid soek, wat uitgeroep het:’Here vertel ons meer; slegs die waarheid, Here!’ Die boek sal oor Jesus gaan. Jesus is die sleutel, Jesus moet julle fokus en julle doel wees.”
Die Uittog
Price: Free! Words: 12,780. Language: Afrikaans. Published: January 3, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Soos in die dae van My dienaar, Moses, en My volk, Israel, sal Ek weer die uittog doen. Al hierdie sal in die Gees gebeur. Baie met oop oë sal hierdie skuif sien en daaraan deelneem. Hierdie sal die laaste uittog wees, want alles wat in die begin gebeur het sal weer in die einde gebeur. Die plae het alreeds begin. Soos in die dae van ouds gaan Ek My profete oprig en hulle sal spreek met outoriteit wat deur die Vader gegee is. My Johannes die Dopers sal uitroep vanuit die wildernis:”…Berei die weg van die Here, maak Sy paaie reguit!”
My Son David
Price: Free! Words: 11,090. Language: English. Published: December 29, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
(5.00)
The book will be a warning for those the Lord called, but they did not answer the Lord’s call in obedience. For My Davids will receive double the portion, because I have removed the anointing, authority and kingship from the Sauls. My Davids listen to and obey Me. Choose! Do you want to be called My son David?
The Exodus
Price: Free! Words: 12,530. Language: English. Published: December 29, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
(5.00)
As the days of My servant, Moses, and My people, Israel, I will again do the great exodus. All this will happen in the Spirit. This will be the last exodus, for everything that happened in the beginning will again happen in the end. As in the days of old, I will again rise up My prophets and they will speak with authority given by the Father.