Books tagged: discrete

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 2 results

Phân Hệ Lập Kế Hoạch và Quản Lý Sản Xuất SAP AFS Ngành DỆT MAY
Series: Giải Pháp ERP SAP AFS Ngành DỆT MAY. Price: $12.80 USD. Words: 13,080. Language: Vietnamese. Published: June 13, 2015. Categories: Essay » Business, Essay » Technology
Mô hình sản xuất của ngành Dệt: được xếp vào mô hình sản xuất liên tục (Process): Quản lý chất lượng chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, trong suốt quá trình sản xuất cho đến khi có hàng để bán. Mô hình sản xuất của ngành May: được xếp vào mô hình sản xuất lắp ráp, rời rạc (Discrete). Một mã sản phẩm có nhiều size và màu. Khách hàng đặt hàng với số lượng theo từng size và màu.
The Allies of Humanity Book One
Price: $4.95 USD. Words: 39,040. Language: English. Published: April 16, 2011. Categories: Nonfiction » New Age » Aliens and UFOs, Nonfiction » Religion and Spirituality » Spiritual awakening
(5.00)
Over twelve years ago, a group of individuals from several different worlds gathered at a discreet location in our solar system to observe the alien visitation that is occurring here. From their hidden vantage point, they were able to determine the identity, organization and intentions of those visiting our world. This group calls themselves "The Allies of Humanity." THIS IS THEIR REPORT.