Books tagged: divine comedy

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "divine comedy" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Try one of these commonly-used combinations:
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 35 results

Dante’s Cantos : Lines of Inferno
Price: $2.05 USD. Words: 6,290. Language: English. Published: February 14, 2019 by UB Tech. Categories: Fiction » Poetry » Epic, Fiction » Classics
The most figurative words from the moral philosopher and gifted author of epic poetic trilogy ‘Divine Comedy’...
To Join the Lost
Price: $4.99 USD. Words: 41,280. Language: English. Published: May 15, 2017 by Fomite. Categories: Fiction » Poetry » American poetry
Is Hell the same place in 2005 that it was in 1300? To Join the Lost, the first of a three part transformation of the Divine Comedy, revisits the terriotory of Dante's Inferno. The contemporary torments of contemporary sinners case vivid light on the changing character and eternal nature of evil.
Пекла - Калекцыя Твораў
Price: $9.99 USD. Language: Belarusian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Inferno – The Art Collection” Дзіна Дзі Дзюрантэ – поўнае каляровае выданне з 72 творамі калекцыі, заснаванае на гісторыі “Пекла”, першай часткі літаратурнага шэдэўра – “Боскай камедыі” Дантэ Аліг’еры, найбуйнейшай хрысціянскай гісторыі пасля Евангелля. Гэта зусім новае, глыбокае і займальнае бачанне “Пекла” Дзіна Дзі Дзюрантэ, які вывучаў гэты шэдэўр у арыгінале больш за 30 гадоў.
Արվեստի - Գործերի Հավաքածու
Price: $9.99 USD. Language: Armenian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
«Դժոխք՝ արվեստի գործերի հավաքածուն» Դինո Դի Դուրանտեի ամբողջական գունազարդ գիրքն է՝ կազմված 72 արվեստի գործերից, որոնց հիմքում ընկած է Դանթեի «Դժոխք» պատմությունը՝ գրական գլուխգործոց «Աստվածային կատակերգության» առաջին մասը։ «Աստվածային կատակերգությունը» հանդիսանում է Ավետարանից հետո երկրորդ մեծագույն քրիստոնեական պատմությունը։ Սա Դժոխքի ամբողջությամբ նոր, խորը և տպավորիչ ներկայացում է, որ արվել է
Outlines of Romantic Theology
Price: $7.99 USD. Words: 45,570. Language: English. Published: March 29, 2016 by John R. Mabry. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Essays
"Romantic theology is the working out of ways in which an ordinary relationship between two people can become one that is extraordinary, one that grants us glimpses, visions of perfection. In experiencing romantic love, we experience God: He has been in the experience from the beginning, and the more we learn about it, the more we learn also about Him."
Hỏa Ngục - Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật
Price: $9.99 USD. Language: Vietnamese. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
"Hỏa ngục– Bộ sưu tập nghệ thuật" sáng tác bởi Dino Di Durante là một cuốn sách đầy màu sắc gồm 72 bức tranh dựa trên câu chuyện về Hỏa ngục của Dante, là phần đầu tiên của kiệt tác văn học được sáng tác bởi Dante Alighieri, với tên gọi Thần khúc, vốn là câu chuyện về Thiên Chúa nổi tiếng thứ hai chỉ sau tác phẩm Bản Phúc Âm. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc, và hấp dẫn về Hỏa ngục tạo n
Пекло - Колекція Картин
Price: $9.99 USD. Language: Ukrainian. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Пекло - колекція картин" Діно Ді Дюранте являється повно-колірноюкнигою з 72-ма творами мистецтва, в основу яких лягло "Пекло" - перша частина літературного шедевру Данте Аліґ'єрі "Божественна комедія" -другої найвеличнішої християнської оповіді після "Євангеліє". Це абсолютно нове, глибоке і захоплююче бачення "Пекла", створене ДіноДі Дюранте, котрий вивчав цей шедевр мовою оригіналу (італійсько
지옥 미술품 컬렉션
Price: $9.99 USD. Language: Korean. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
디노 디 두란테의 “지옥 – 미술 수집품”은 단테 알리기에리의 신곡으로, 복음서 다음으로 최고라 손꼽히는 기독교 이야기이자 문학 명작의 첫 부분인 단테의 지옥 이야기에 근거한72개의 아트 컬렉션을 담은 완전 색채의 책입니다. 본 작품은 이 문학 명작을 원어인 이탈리아어로 30년 이상을 공부한 디노 디 두란테의 완전히 새롭고, 깊은, 또한 매력적인 시각을 담았습니다.
Inferno - Sanat Koleksiyonu
Price: $9.99 USD. Language: Turkish. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
Dino Di Durante ‘nin “Inferno - Sanat Koleksiyonu” Dante Alighieri’nin edebi başyapıtı İlahi Komedya’nın ilk bölümü olan Dante’nin İnferno’sunun hikayesini temel alan tam renkli 72-parçalık resim koleksiyonu kitabı, İncil’den sonraki en büyük ikinci Hristiyan hikayesi.
இன்ஃபெர்னோ - ஓவியத் தொகுப்பு
Price: $9.99 USD. Language: Tamil. Published: March 21, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
டீனோ தி துராண்டே-வின் “இன்ஃபெர்னோ - ஓவியத் தொகுப்பு” என்பது, நற்செய்தியை அடுத்த மிகப்பெரிய கிறிஸ்தவக் கதையான, டாண்டே அலிகேரியின் “தெய்வீக நகைச்சுவை” (The Divine Comedy) என்னும் தலைசிறந்த இலக்கிய படைப்பின் முதல் பகுதியான, டாண்டே-வின் இன்ஃபெர்னோ கதையை அடிப்படையாகக் கொண்ட, 72 ஓவிய தொகுப்புகள் அடங்கிய ஒரு முழு வண்ணப் புத்தகமாகும். இது, இன்ஃபெர்னோவை அதன் சொந்த மொழியிலேயே படித்துத் தேறிய, டீனோ தி துராண்