Books tagged: erkam

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 46 results

最后的呼吸
Price: Free! Words: 350. Language: Chinese. Published: April 18, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
呼吸包括一呼一吸两个动作,其间没有任何停歇和间断。这个过程极其自然,不需要我们身体的某个部分特别有意识地来完成它。呼吸是生命的基础,我们的生命因每一次的呼吸而得以延续下去。但是有一天,它会停止。在呼吸即将停止的那一刻,在那生命的最后一息,我们的心处于什么状态?
52 җомга хөтбәсе
Price: Free! Words: 47,980. Language: Turkish. Published: April 18, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Җомга көне мәчетләргә ашыгып килүче мөэминнәр, тыңлаган хөтбәләр һәм кылган намазлар сәбәпле күңелләрендәге пычраклыклардан чистарынырга тырышырлар.
Botekuptımı Islam
Price: Free! Words: 178,650. Language: Albanian. Published: April 17, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Nuk duhet harruar se çdo akt sendërtohet mbi një truall ndjenje ose ideje. Po qe se trualli është i gabuar, rezultati s’mund të jetë kurrsesi i vërtetë e i mbarë! Ndërkaq, zhvillimi dhe dinamizmi mbi truallin e mendimit islam që po vërehet sot në tërë dimensionin e Botës Islame, po rezulton përshpejtimin dhe komplikimin e veprimtarisë së armikut të jashtëm.
Преданность
Price: Free! Words: 49,020. Language: Russian. Published: April 10, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Преданность — одно из самых важных качеств мусульманина. В книге собраны наставления, помогающие в полной мере понять и воплотить в жизнь суть этого свойства.
Hz. Muhammed Mustafa -2-
Price: Free! Words: 155,620. Language: Albanian. Published: March 31, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Me hixhretin ose emigrimin e të Dërguarit të Allahut (s.a.s.) në Medinë, filloi për Islamin dhe muslimanët një faqe e re dhe një periudhë e re historike. Profeti (s.a.s.) nuk ndodhej në Medinë në pozitën e një emigranti, përkundrazi, ai ishte kryearkitekti, lideri dhe prijësi i një bote më vete, kryetari i shtetit islam të porsangritur, shkurtimisht, gjithçka.
Az Isteni Szeretet Titka
Price: Free! Words: 46,280. Language: Hungarian. Published: October 9, 2010 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni
Ez a világ, minden áldásával, vágyaival, álmaival, illúzióival együtt nem más számunkra, mint próbatétel. Minden tulajdonunk, ingó és ingatlan vagyonunk, de még a gyermekeink is azért adattak nekünk, hogy tőkeként használjuk a Túlvilágra. Ezért mindezt az értékes tőkét úgy kell felhasználnunk, hogy hasznunkra váljon a Túlvilágon.