Books tagged: filipino love story

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "filipino love story" .
You may also limit results to books that contain two tags.
Try one of these commonly-used combinations:
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 55 results

Sayaw ng Apoy
Price: $0.99 USD. Words: 44,070. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 3, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Magmula bata hanggang sa magdalaga, ang likas na talento sa pagsasayaw ang naging hanapbuhay ni Mikaela. Sumasayaw siya sa saliw ng tambol araw-araw para makahingi ng limos. Isang beses pa lang na napanood ni Jeff ang street performance ni Mikaela, narahuyo na siya. Inalok agad niya ng trabaho ang dalaga para maging prupesyonal na mananayaw…
Ibigin Mo Ako, Bandido!
Price: $0.99 USD. Words: 34,650. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 3, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Si Alana ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig kaya lumaki siya sa layaw. Si Leon ay isang lalaking bandido na naninirahan sa kabundukan. Kahit labag sa kagustuhan ng mga magulang, nagpunta si Alana sa kanilang probinsiya. Na-kidnap siya at tinangay sa kabundukan. Ang layunin ni Leon ay maganda kaya ginawang bihag ang dalaga. Paano magkakaroon ang pag-ibig na walang kalayaan?
Ikinulong na Obsesyon
Price: $0.99 USD. Words: 18,850. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Engaged to be married si Natalie sa isang lalaking pinili ng mga magulang para sa kanya. Dahil sa masidhing pagtutol niyang magpakasal sa isang estranghero, tumakas ang dalaga. Sa kanyang pagtakas, natagpuan niya ang unang lalaking nagpatibok sa kanyang puso–si Jordan. Paano kung hindi naman pareho ang damdamin nila para sa isa’t isa?
Turuan Mo Ang Puso
Price: $0.99 USD. Words: 22,470. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Napilitan si Myka na magpakasal kay Ralph, ang dating nobyo ng magandang pinsan niyang si Dahlia. Ngunit paano ang kanyang puso lihim na umiibig? Ang buong buhay ni Myka ay nakatutok sa pagtanaw ng utang na loob sa mga kaanak na kumupkop sa kanya. Hindi siya makatanggi nang gawing kakutsaba para imanipula ang nobyo ng pinsan.
Karugtong ng Kahapon
Price: $0.99 USD. Words: 19,950. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Walang kinalaman sa isang love triangle sa nakaraan si Samantha pero nadawit sila ni Adam… Dahil sa bugso ng mga emosyon, naging mga bihag sila ng isang kasal na hindi nilikha ng pag-ibig. At kahit na may sumibol na damdamin sa mga puso nila, nangibabaw pa rin ang lason ng nakaraan. Matutuhan kaya nilang magmahal kahit na ang nararapat nilang madama ay tanging pagkamuhi lang?
Hinog sa Panahon
Price: $0.99 USD. Words: 18,120. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Mainit ang dugo ni Xandra sa heredero ng lupaing sinasaka ng kanyang pamilya. Mayabang kasi, arogante, at parang ari-arian din siya kung tratuhin. Sa unang pagkakita pa lang ni Keith kay Xandra, grabe na agad ang pagnanasa niyang angkinin ito. Ngunit dahil sa lubhang mailap, hindi niya napigil ang sarili na pitasin sa pilit ang dalaga. Mapahinog pa kaya ang bubot na pag-ibig...?
Ninasa sa Panaginip
Price: $0.99 USD. Words: 18,150. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nagtataksil ba si Rafael sa kanyang asawa dahil ibang babae ang palaging kasama sa mga panaginip? Sa paglipas ng panahon, nakumbinsi niya ang sarili na bunga lang imahinasyon ang misteryosang babae. Kaya gayon na lang ang kanyang pagkamangha nang magkakilala sila ni Marie sa personal. Lalo na nang tila maramdaman niyang tila kilalang-kilala na nila ang isa’t isa.
Tamis ng Pag-ibig
Price: $0.99 USD. Words: 15,220. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Matapat at malalim ang pag-ibig na nadarama ni Jasmine para kay Morgan. Maging ganito rin kaya ang pagmamahal na ihahandog ng binata sa kanya? Paano kung pinaglalaruan lang ng lalaki ang damdamin ni Jasmine? Malampasan kaya ng dalaga ang sakit ng pagkabigo? Ngayon lang nakaramdam umibig si Morgan... kay Jasmine na walang muwang sa pag-ibig.
Mga Pusong Nalilito
Price: $0.99 USD. Words: 17,350. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Nagulo ang magandang buhay ni Helen nang sikapin niyang ilihim ang naging sanhi ng aksidenteng pumatay sa kanyang asawa. Ngunit isang imbestigador ang lumutang para alamin ang katotohanan. Si Jaime ay isang lalaking naghahanap ng kasagutan tungkol sa kamatayan ng babaeng mahal niya. Paano kung ang iyong pinakamamahal ay isang sinungaling?
Hibang na Pag-ibig
Price: $0.99 USD. Words: 16,390. Language: Tagalog (Filipino). Published: August 2, 2018. Categories: Fiction » Romance » Adult
Maraming taon na ang nakalipas magmula nang matutong mahibang ang puso ni Dylan sa isang lalaking singtayog ng langit ang layo sa kanya. At nang muli silang magtagpo ni Bien, hindi pa rin pala nawawaglit ang pagkabaliw niya… Hindi pa rin pala siya nakakalimot… Paano magagamot ang hibang na pag-ibig?
Also check out some similar keyword tags authors have used: