Books tagged: funny poetry

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 32 results

Немска Каламбуриада (преводи на немска лека поезия)
Pre-release—available February 21, 2019. Price: $4.99 USD. Words: 18,100. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това са преводи на редица немски леки и хумористични стихове на български. Включени са неща, които са се харесали лично на автора, като най-добре е представен Ерих Кестнер, после следват Вилхелм Буш, Кристиан Моргенщерн, и други, но всичко е откъслечно, без систематика (с изключение на първия материал на Кестнер); На края има и 4-5 стихотворения на Кестнер в оригинал).
Английска Каламбуриада (преводи на английски хумористични стихове, нонсенси и каламбури)
Pre-release—available February 11, 2019. Price: $1.99 USD. Words: 5,740. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това са преводи от английски на най-различни хумористични стихове, нонсенси, каламбури, и лимрици на български, по усмотрение на автора; плюс това са приведени и оригиналите на английските стихове, както и малко трудно преводими нещица в оригинал.
Пъстра Каламбуриада (хумористични стихове, нонсенси и каламбури), Цялата Книга
Pre-release—available February 1, 2019. Price: $5.99 USD. Words: 27,220. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е целият, двете части, плюс приложението. По-точно всичките раздели са: почти сериозно, пародии на песни, политикарски, леко секси, гадорийки, епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов, плюс приложения със стихове на руски, английски, и една multilingua.
Пъстра Каламбуриада (хумористични стихове, нонсенси и каламбури), Приложения
Pre-release—available January 21, 2019. Price: $1.99 USD. Words: 6,900. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части, плюс приложение на чужди езици. По-точно в приложението (или третата част, но тя се повтаря частично с други книги) са стихове на: руски (от Русская Поэтическая Тетрадь), английски (от English Poetical Notebook), multilingua (от Комунизмът като религия), и кудоша Направи Си Сам.
Пъстра Каламбуриада (хумористични стихове, нонсенси и каламбури), Втора Част
Pre-release—available January 11, 2019. Price: $2.99 USD. Words: 10,780. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части, плюс приложение на чужди езици. По-точно във втората част са разделите: епитафи, memento mori, нонсенси, лимрици, други каламбури, акростихове, и послеслов.
Пъстра Каламбуриада (хумористични стихове, нонсенси и каламбури), Първа Част
Pre-release—available January 1, 2019. Price: $2.99 USD. Words: 10,470. Language: Bulgarian. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry, Fiction » Humor & comedy » Parody
In Bulgarian. Това е сборник от лека и хумористична поезия включващ какво ли не, който тук е разделен на две части, плюс приложение на чужди езици. По-точно в първата част са разделите: почти сериозни неща, пародии на песни, политикарски (част от нещата от “Върло Демократско”), леко секси, и гадорийки.
Неумението Ни Да Рушим (Социално Есе)
Price: $0.99 USD. (Free until May 20, 2019!) Words: 10,850. Language: Bulgarian. Published: May 21, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
In Bulgarian. Това е есе за нашето неумение да рушим, много неща, а в природата всичко е обвързано в цикли, и ако не ги затворим правилно се стига до големи катаклизми. Разгледани са следните случаи: революциите и войните, моралните норми, моралното износване на нещата, боклука от различен вид, хората, и информацията. Нещата хем са философски, хем касаят всички ни, хем не са разрешени правилно.
Наше Неумение Рушить (Социальное Эссе)
Price: $0.99 USD. (Free until May 10, 2019!) Words: 9,700. Language: Russian. Published: May 11, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
In Russian. Это эссе о нашем консумативном обществе, которое создаёт искусственные вещи, но /не умеет их разрушать/ потом. Оно начинается философскими размышлениями о мире, а потом рассматриваются ряд конкретных случаев такого неумения как: революции и войны, устарелые моральные нормы, моральный износ товаров, мусор разного вида, и другие), предлагая на ходу и указания о том, что нужно делать.
Our Inability To Destroy (Social Essay)
Price: $0.99 USD. (Free until April 30, 2019!) Words: 11,880. Language: English. Published: May 1, 2018. Categories: Nonfiction » Philosophy » Religious philosophy, Essay » Sociology
This is an essay about the contemporary consumer society, that creates artificial things but /is unable to destroy them/ later. It begins with philosophical reflections about the world and then observes some concrete cases of such inability like the: revolutions & wars, outdated moral norms, obsolescence of the things, garbage of different kind, and proposes some directions in which have to work.
Оцеляване По Български (Лично Проверено)
Price: $1.99 $1.59 USD. (20% off until April 20, 2019!) Words: 26,430. Language: Bulgarian. Published: April 21, 2018. Categories: Nonfiction » Social Science » Customs & Traditions, Essay » Sociology
In Bulgarian. Това са дълги разсъждения за живота в градски условия в страни с нисък стандарт, като България. Разгледани са древни правила за разумен живот, стратегии на оцеляване, възможни икономии, използуване на треви, гъби, и каквото може от природата, и как да не ходим по лекари и да живеем здравословно; накрая има и някои специфични умения. Не липсва и поетично Приложение.