Books tagged: global

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 117 results (Try using more keywords)

Imanı Çabuk Anlamak -1
Price: Free! Words: 17,330. Language: Turkish. Published: July 21, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta aradığınız her türlü sorunun yanıtını en doğru şekil de bulacak ve Yaratıcımız olan Allah karşısındaki sorumluluklarınızı öğreneceksiniz. Sorulara verilen tüm yanıtlar tamamen Kuran'a ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetine göre açıklanmaktadır.
Hz. Yusuf
Price: Free! Words: 24,580. Language: Turkish. Published: July 20, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Hz. Yusuf (as), hayatı ve mücadelesi hakkında Kuran'da en detaylı bilgilerin verildiği peygamberlerden biridir. Bu kitapta Hz. Yusuf (as)’ın hayatı ve mücadelesi incelenmekte, Yusuf Kıssası'nın incelik ve hikmetleri açıklanmakta ve her okuyucu, Hz. Yusuf (as)’ınki gibi bir imana, akıl ve ahlaka ulaşmak için gayret etmeye çağrılmaktadır.
Imtihanın Sırrı
Price: Free! Words: 22,250. Language: Turkish. Published: July 20, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İnsanın sonsuz ahiret yurduna ulaşmak için denendiği yer dünya hayatıdır. İnsan, yaşamı süresince ahirete yönelik bir sınav yaşamakta ve bu konuda gösterdiği çabayla denenmektedir. Hayat, gerçekte Allah'ın bizleri sınamak ve eğitmek için yarattığı geçici bir süredir.
Derin Düşünmek
Price: Free! Words: 23,860. Language: Turkish. Published: July 20, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İnsan Allah'ın düşünme yeteneği ile yarattığı bir varlıktır. Ne var ki, insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmaz. Hatta hemen hemen hiç düşünmeyen insanlar bile vardır. Bu kitabın amacı insanları "gereği gibi düşünme"ye davet etmek ve "gereği gibi düşünme"nin yollarını göstermektir.
Hz. Isa (a.s.) Gelecek
Price: Free! Words: 32,020. Language: Turkish. Published: July 17, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitapta, Hz. İsa (a.s.)'ın ölmediğinin, Allah Katına yükseldiğinin ve ahir zamanda yeryüzüne yeniden gönderileceğinin delilleri Kuran ayetleri ışığında incelenmiştir. Hz. İsa (a.s.) çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir.
Gizli Azaplarin Çözümü
Price: Free! Words: 29,250. Language: Turkish. Published: July 16, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
İşte bu kitapta bu önemli gerçeğe dikkat çekilmekte, Allah’a karşı mutlak samimiyet elde edilmediği sürece, insanların hiçbir yolla gerçek anlamda mutluluğu yaşayamayacakları ve dünyadaki bu gizli azapların ahirette sonsuz bir azaba dönüşecebileceği hatırlatılmaktadır.
Dünya Hayatinda Tüm Zevkleri Tüketenler
Price: Free! Words: 32,170. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Dünyanın dört bir yanı saymakla bitirilemeyecek kadar çok nimetle ve güzelliklerle doludur. Ancak Allah'tan uzak yaşayan bazı insanlar, bu zevklerin pek çoğundan haberdar değildirler. Bu kitabın amacı, din ahlakı yaşanmadığında nasıl bir mahrumiyet oluştuğunu ortaya koymak, bu duruma düşen kişileri ahirette karşılaşacakları acı sondan kurtulmaya davet etmektir.
Cahiliye Toplumunda Insan Karakterleri
Price: Free! Words: 29,130. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Bu kitabın amacı, cahiliye toplumunun ürettiği yaşam tarzları ve karakterlerinden belli başlı örnekleri inceleyerek, bu sistemin, kesin olarak "açmazda" olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca cahiliye toplumunu oluşturan insanların gerçek huzur ve mutluluğa hiçbir şekilde ulaşamayacakları gerçeğini, Kuran'da bildirilen mümin karakteri tanıtılarak gözler önüne sermektir.
Allah’in Isimleri
Price: Free! Words: 55,820. Language: Turkish. Published: July 13, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Allah, 1400 yıl önce indirdiği Kuran ile insanlara Kendini tanıtmış, Kendine ait isimleri bildirmiştir. İşte şu an elinizde tuttuğunuz kitabın amacı size "şah damarınızdan daha yakın olan" Allah'ı, O'nun Kuran'da bildirdiği şekilde tanıtmak, böylelikle Yüce Allah'a daha yakın olmanızı sağlamaktır.
Hz. Yusuf Medresesi
Price: Free! Words: 27,070. Language: Turkish. Published: July 12, 2011 by Global Publishing - Emre Calikoglu. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
(5.00)
Samimi Müslümanlar için, hiçbir suçları bulunmadığı halde zaman zaman yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishaneler, manevi açıdan birer eğitim ve nefsi terbiye yerleridirler.