Books tagged: go cua thien

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 1 result

Gõ cửa thiền
Price: $1.95 USD. Words: 54,860. Language: Vietnamese. Published: December 18, 2012 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Fiction » Literature » Religious
Một trăm lẻ một câu chuyện trong sách này là một trăm lẻ một câu chuyện hết sức bình thường. Phần lớn được chuyển dịch sang Anh ngữ từ tập sách tiếng Nhật có tựa là Shaseki-shu (được dịch sang Anh ngữ là Collection of stone and sand) có nghĩa là góp nhặt cát đá. Đúng như tên gọi đó, trong tuyển tập này bạn sẽ không tìm thấy những ngọc ngà châu báu rực rỡ muôn màu, mà chỉ có những đá sỏi...