Books tagged: gop nhat cat da

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "gop nhat cat da" .
You may also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 1 result

Gõ cửa thiền
Series: Thiền học. Price: $2.85 USD. Words: 54,850. Language: Vietnamese. Published: December 18, 2012 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Fiction » Religious
Một trăm lẻ một câu chuyện trong sách này là một trăm lẻ một câu chuyện hết sức bình thường. Phần lớn được chuyển dịch sang Anh ngữ từ tập sách tiếng Nhật có tựa là Shaseki-shu (được dịch sang Anh ngữ là Collection of stone and sand) có nghĩa là góp nhặt cát đá. Đúng như tên gọi đó, trong tuyển tập này bạn sẽ không tìm thấy những ngọc ngà châu báu rực rỡ muôn màu, mà chỉ có những đá sỏi...
Also check out some similar keyword tags authors have used: