Books tagged: haitian books written in creole

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 2 results

Twòp lespri, sòt pa lwen
Pre-release—available February 5, 2017. Price: $3.99 USD. Language: French. Categories: Fiction » African American fiction » Romance
Twòp lespri, sòt pa lwen, se yon woman ki gen anpil modènite. Ladan li nou ap jwenn istwa Thomas, yon Ayisyen natif natal, ki kontre divès difikilte depi li tou piti jouk li fonde pwòp fanmi pa li. Èske Thomas ap rive simonte pakèt eprèv ak difikilte ki fè pil sou pil devan l? Èske l ap kapab sove fanmi l? Nou ankouraje w li zèv literè sa a ki vrèman enteresan.
Plim Poul
Pre-release—available April 3, 2017. Price: $4.95 USD. Language: French. Categories: Fiction » Poetry » French Poetry
Plim Poul, se yon nouvèl vwa nan pwezi kreyòl Ayisyen an, yon sous dlo dous ki va lave kè chak fanm, chak gason ki amoure. An definitif nou kapab di "Plim Poul" se yon koleksyon pwezi ki gen anpil modènite, yon nouvo kouch penti nan literati Kreyòl Ayisyen an. Nou ankouraje w li zèv literè sa a, epi w va rive ak konklizyon w sou kesyon sa "Èske vrè lanmou an egziste toujou?"