Books tagged: hanh phuc

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 1 result

Hạnh phúc là điều có thật
Price: $1.95 USD. Words: 40,940. Language: Vietnamese. Published: December 15, 2012. Categories: Essay » Literature
Độc giả của sách này có thể sẽ không mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu quý vị cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức như trình bày trong sách này, điều đó hẳn sẽ đủ để một lúc nào đó không xa lắm quý vị sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: “Vâng, hạnh phúc là điều có thật!”