Books tagged: hue nang

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "hue nang" .
You may also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 1 result

Lục Tổ Đại Sư - Con người và huyền thoại
Series: Thiền học. Price: $2.85 USD. Words: 34,100. Language: Vietnamese. Published: December 18, 2012. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Buddhism
Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng và lớn lao của Lục tổ Huệ Năng trong việc phát triển thiền học tại Trung Hoa. Tuy nhiên, những gì chúng ta được biết về vị Đại sư này dường như vẫn còn quá ít.