Books tagged: inferno art

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "inferno art" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Try one of these commonly-used combinations:
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 27 results

Пакао - Уметничка Колекција (Cyrillic)
Price: $9.99 USD. Language: Serbian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Пакао – Уметничка колекција” Дина Ди Дурантеа је књига у боји од 72 дела уметничке колекције заснована на причи Дантеовог Пакла, првог дела литерарног ремек - дела, ,,Божанствене комедије” од Данте Алигијерија, друге велике хришћанске приче након ,,Јеванђеља”.
Inferno - Koleksi Seni
Price: $9.99 USD. Language: Afrikaans. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Inferno - Kumpulan Seni" oleh Dino Di Durante merupakan buku berisi 72 buah koleksi seni berwarna berdasarkan cerita Inferno Dante, bagian pertama dari mahakarya sastra – Komedi Ilahi oleh Dante Alighieri, kisah Kristen terbesar kedua setelah Injil.
Impyerno - Ang Koleksyon ng Sining
Price: $9.99 USD. Language: Tagalog (Filipino). Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Horror
“Impyerno – Ang Koleksyon ng Sining” ni Dino Di Durante ay isang makulay na libro ng 72-pirasong koleksyon ng sining na batay sa kwento ng Impyerno ni Dante, ang unang bahagi ng literaryong obra maestra, Ang Banal na Komedya ni Dante Alighieri, ang pangalawang pinakamagandang kuwentong Kristiyano pagkatapos ng Ang Ebanghelyo.
Pakao - Umjetnička Kolekcija
Price: $9.99 USD. Language: Bosnian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
,,Pakao – Umjetnička kolekcija” Dina Di Durantea je knjiga u boji od 72 dijela umjetničke kolekcije zasnovana na priči Danteovog Pakla, prvog dijela literarnog remek - djela, ,,Božanstvene Komedije” od Dante Aligijerija, druge velike hrišćanske priče nakon ,,Jevanđelja”.
Пекла - Калекцыя Твораў
Price: $9.99 USD. Language: Belarusian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Inferno – The Art Collection” Дзіна Дзі Дзюрантэ – поўнае каляровае выданне з 72 творамі калекцыі, заснаванае на гісторыі “Пекла”, першай часткі літаратурнага шэдэўра – “Боскай камедыі” Дантэ Аліг’еры, найбуйнейшай хрысціянскай гісторыі пасля Евангелля. Гэта зусім новае, глыбокае і займальнае бачанне “Пекла” Дзіна Дзі Дзюрантэ, які вывучаў гэты шэдэўр у арыгінале больш за 30 гадоў.
Արվեստի - Գործերի Հավաքածու
Price: $9.99 USD. Language: Armenian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
«Դժոխք՝ արվեստի գործերի հավաքածուն» Դինո Դի Դուրանտեի ամբողջական գունազարդ գիրքն է՝ կազմված 72 արվեստի գործերից, որոնց հիմքում ընկած է Դանթեի «Դժոխք» պատմությունը՝ գրական գլուխգործոց «Աստվածային կատակերգության» առաջին մասը։ «Աստվածային կատակերգությունը» հանդիսանում է Ավետարանից հետո երկրորդ մեծագույն քրիստոնեական պատմությունը։ Սա Դժոխքի ամբողջությամբ նոր, խորը և տպավորիչ ներկայացում է, որ արվել է
Infernul - Colecția de Artă
Price: $9.99 USD. Language: Romanian. Published: April 3, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
“Infernul – Colecţia de Artă” de Dino Di Durante este o carte plină de culoare care cuprinde o colecție de artă din 72 de piese realizate pe baza Infernului lui Dante, prima parte a capodoperei Divina Comedie scrisă de Dante Alighieri. Aceasta este considerată a doua cea mai mare poveste creștină, după Evanghelie. Este o viziune nouă, completă și profundă a infernului, realizată de Dino Di Durante
Hỏa Ngục - Bộ Sưu Tập Nghệ Thuật
Price: $9.99 USD. Language: Vietnamese. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Fantasy
"Hỏa ngục– Bộ sưu tập nghệ thuật" sáng tác bởi Dino Di Durante là một cuốn sách đầy màu sắc gồm 72 bức tranh dựa trên câu chuyện về Hỏa ngục của Dante, là phần đầu tiên của kiệt tác văn học được sáng tác bởi Dante Alighieri, với tên gọi Thần khúc, vốn là câu chuyện về Thiên Chúa nổi tiếng thứ hai chỉ sau tác phẩm Bản Phúc Âm. Đây là một góc nhìn hoàn toàn mới, sâu sắc, và hấp dẫn về Hỏa ngục tạo n
Пекло - Колекція Картин
Price: $9.99 USD. Language: Ukrainian. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
"Пекло - колекція картин" Діно Ді Дюранте являється повно-колірноюкнигою з 72-ма творами мистецтва, в основу яких лягло "Пекло" - перша частина літературного шедевру Данте Аліґ'єрі "Божественна комедія" -другої найвеличнішої християнської оповіді після "Євангеліє". Це абсолютно нове, глибоке і захоплююче бачення "Пекла", створене ДіноДі Дюранте, котрий вивчав цей шедевр мовою оригіналу (італійсько
지옥 미술품 컬렉션
Price: $9.99 USD. Language: Korean. Published: March 27, 2016 by Gotimna Publications. Categories: Fiction » Poetry » European poetry, Fiction » Graphic novels & comics » Manga
디노 디 두란테의 “지옥 – 미술 수집품”은 단테 알리기에리의 신곡으로, 복음서 다음으로 최고라 손꼽히는 기독교 이야기이자 문학 명작의 첫 부분인 단테의 지옥 이야기에 근거한72개의 아트 컬렉션을 담은 완전 색채의 책입니다. 본 작품은 이 문학 명작을 원어인 이탈리아어로 30년 이상을 공부한 디노 디 두란테의 완전히 새롭고, 깊은, 또한 매력적인 시각을 담았습니다.