Books tagged: islam a zachod

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "islam a zachod" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 2 results

Bezpieczeństwo militarne Islamskiej Republiki Iranu w kontekście polityki międzynarodowej
Price: $20.00 USD. Words: 34,340. Language: Polish. Published: January 9, 2015. Categories: Nonfiction » Politics & Current Affairs » Islamic militancy, Nonfiction » Politics & Current Affairs » World politics
Celem pracy było zapoznanie się z potencjalnymi determinantami wytyczającymi strategię irańskiej polityki zagranicznej w aspekcie przemian kulturowych, również przez wzgląd na rozwój historycznego dziedzictwa. Skupiono się również na analizie determinantów położenia geostrategicznego Iranu, którego regionalne środowisko i ogólny kontekst społeczno-polityczny wpływa na koniunkturę tego państwa.
Dziedzictwo religijne Islamu. Ideologiczny asumpt eskalacji konfliktu społeczno-politycznego na tle kulturowo-cywilizacyjnego pluralizmu
Price: $20.00 USD. Words: 42,570. Language: Polish. Published: November 14, 2014. Categories: Nonfiction » Social Science » Islamic studies
Celem pracy było scharakteryzowanie źródeł wszelkich elementów wpływających na negatywne reperkusje w kwestii zawiązanego dialogu chrześcijańsko-islamskiego na tle zmieniającej się rzeczywistości i kierunku możliwych interpretacji prognostycznych dalszego rozwoju procesów odziaływujących na dynamikę uniwersalistycznej wizji determinizmu religijno-kulturowego i warunków potencjalnej uniformizacji.