Books tagged: islam in all languages

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 2 results

Nije Mogao Odgovoriti
Price: Free! Words: 152,150. Language: Bosnian. Published: July 26, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Sunni, Nonfiction » Religion and Spirituality » Religious history
(5.00)
Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.
Besimi Dhe Islâmi
Price: Free! Words: 39,560. Language: Albanian. Published: June 21, 2012 by Hakîkat Kitâbevi. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam, Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Rituals & Practice
(5.00)
Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.