Books tagged: ke sach

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 31 results

Đêm Oakland và Những Truyện Khác
Price: Free! Words: 53,120. Language: Vietnamese. Published: January 27, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Literature » War
Đêm Oakland và Những Truyện Khác tập truyện ngắn Phùng Nguyễn Ấn bản 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành *** Oakland Night and Other Stories A collection of short stories by Phung Nguyen published by Kệ Sách Smashwords edition - 2011 ISBN: 978-1-4524-5818-2
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác
Price: Free! Words: 99,350. Language: Vietnamese. Published: April 20, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác Lý luận - Phê bình Nguyễn Hưng Quốc ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2078-3
7 Giờ 47 Phút
Price: Free! Words: 10,540. Language: Vietnamese. Published: April 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
7 giờ 47 phút tập thơ Lưu Diệu Vân Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành eISBN: 978-1-4524-5618-8 *** "7 giờ 47 phút" là thi tập đầu tay của tác giả trẻ nhất văn đàn hải ngoại hiện nay - Lưu Diệu Vân.
Cõi Tình
Price: Free! Words: 61,280. Language: Vietnamese. Published: April 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Cõi Tình tiểu thuyết Nam Dao ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3506-0 Cõi Tình, tiểu thuyết xây dựng trên một nhân vật đi tìm vật hộ quốc bảo dân hầu tìm cách giải họa cho nước Đại Việt bị phù thủy Cao Biền trấn yểm từ thời Bắc Thuộc.
Vòng Đai Xanh
Price: Free! Words: 77,980. Language: Vietnamese. Published: April 24, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » War, Fiction » Literature » Literary
VÒNG ĐAI XANH tiểu thuyết NGÔ THẾ VINH ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-1731-8
Thơ Đến Từ Đâu
Price: Free! Words: 210,370. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Thơ Đến Từ Đâu phỏng vấn - thảo luận Nguyễn Đức Tùng thực hiện ISBN: 978-1-4524-5958-5 Ấn bản đặc biệt 12.2011 Kệ Sách eBook ấn hành
Đêm Từng Mảnh
Price: Free! Words: 37,710. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Đêm Từng Mảnh tập truyện ngắn Hoàng Chính ebook edition Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN: 978-1-4524-7204-1 17 truyện ngắn. 17 đốm sao le lói trên vòm trời số phận, dẫu riêng lẻ nhưng thực lòng gắn bó thành một thực thể thời gian tuyệt đối: đêm, và một không gian tan tác: từng mảnh.
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm
Price: Free! Words: 66,090. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Historical » General
(5.00)
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm trường thiên tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5759-8
Khi kẻ thù ta buồn ngủ
Price: Free! Words: 14,650. Language: Vietnamese. Published: April 29, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Khi kẻ thù ta buồn ngủ thơ When Our Enemy Falls Asleep poems Lý Đợi Nguyễn Tiến Văn dịch sang Anh ngữ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5774-1
Phòng Triển Lãm Mùa Đông
Price: Free! Words: 50,780. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Phòng Triển Lãm Mùa Đông tập truyện ngắn Đặng Thơ Thơ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3606-7