Books tagged: kinvulan

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "kinvulan" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 1 result

Kinh Nhật Tụng
Price: $1.99 USD. Words: 49,720. Language: Vietnamese. Published: May 16, 2016. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Buddhism
Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng. Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bí mật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau. Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú Lăng Nghiêm này, quỷ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâm hại được.