Books tagged: kyrgyz

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 13 results

Тасаввуф
Price: Free! Words: 117,270. Language: Turkish. Published: April 19, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген. Ошону менен катар эле, тасаввуфтун мани-маңызы, пайда болушу, максаты кеңири баяндалган.
Азирети Мухаммад Мустафа (с.а.в.)
Price: Free! Words: 32,920. Language: Turkish. Published: April 22, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммаддин(с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.
Бакытка багыт
Price: Free! Words: 49,590. Language: Turkish. Published: April 23, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу себеби, максаты, адам атка татыктуу болуунун негизги эрежелери тууралуу баяндалган.
Исламдын изги маданияты - I
Price: Free! Words: 45,250. Language: Turkish. Published: April 23, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Исламдын изги маданияты -II
Price: Free! Words: 70,840. Language: English. Published: April 24, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Исламдын изги маданияты -III
Price: Free! Words: 70,880. Language: Turkish. Published: April 24, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Исламдын изги маданияты -IV
Price: Free! Words: 71,870. Language: Turkish. Published: April 30, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Мээрим Желаргысы
Price: Free! Words: 45,810. Language: Turkish. Published: May 7, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммеддин (с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.
Кыскача Ислам негиздери
Price: Free! Words: 89,820. Language: Turkish. Published: May 31, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул китепте Ислам динине таандык ишеним жана ибадат негиздери, алардын өкүмдөрү камтылган. Ошондой эле азыноолак кошумча диний маалыматтарга да орун берилген.
Kyrgyz Legends
Price: Free! Words: 3,860. Language: English. Published: January 26, 2012. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
Four legends from the beautiful land of Kyrgyzstan: Legend about Lake Issyk Kul; Legend about the Burana Tower; Legend about the Santash Pass and Legend about Tash Rabat.