Books tagged: kyrgyz

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 14 results

Исламдын изги маданияты - I
Price: Free! Words: 45,250. Language: Turkish. Published: April 23, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Исламдагы нукура адеп-ахлак, инсандык алгы касиеттер жана анык изгилик терең баяндалган.
Бакытка багыт
Price: Free! Words: 49,590. Language: Turkish. Published: April 23, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада Алла Тааланын улуулугу, аруулугу, кудуреттіілігі, асыресе, адам баласынын жаралуу себеби, максаты, адам атка татыктуу болуунун негизги эрежелери тууралуу баяндалган.
Азирети Мухаммад Мустафа (с.а.в.)
Price: Free! Words: 32,920. Language: Turkish. Published: April 22, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул чыгармада пайгамбарыбыз Мухаммаддин(с.а.в.) адамдык бийик сапаты тууралуу кеңири маалымат берилген.
Тасаввуф
Price: Free! Words: 117,270. Language: Turkish. Published: April 19, 2011 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam
Бул китепте Ислам дининин аруулугу, улуктугу тасаввуф аркылуу аят-хадистерге таянуу менен берилген. Ошону менен катар эле, тасаввуфтун мани-маңызы, пайда болушу, максаты кеңири баяндалган.