Books tagged: lich su

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 11 results

Cõi Tình
By Nam Dao
Price: $9.99 USD. Words: 61,280. Language: Vietnamese. Published: April 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction
Cõi Tình tiểu thuyết Nam Dao ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3506-0 Cõi Tình, tiểu thuyết xây dựng trên một nhân vật đi tìm vật hộ quốc bảo dân hầu tìm cách giải họa cho nước Đại Việt bị phù thủy Cao Biền trấn yểm từ thời Bắc Thuộc.
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm
By Nguyễn Mộng Giác
Price: $9.99 USD. Words: 66,090. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction
Mùa Biển Động tập I - Những Đợt Sóng Ngầm trường thiên tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5759-8
Bài Sử Khác Cho Việt Nam
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 232,120. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction
Tạ Chí Đại Trường Bài Sử Khác Cho Việt Nam biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Năm 2011 Copyright @2011 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-4524-6600-2
Thần, Người và Đất Việt
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 148,850. Language: Vietnamese. Published: July 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction
Tạ Chí Đại Trường Sử Thần, Người và Đất Việt Copyrighted by Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-5892-2
Mùa Biển Động - Tập II: Bão Nổi
By Nguyễn Mộng Giác
Price: $9.99 USD. Words: 97,000. Language: Vietnamese. Published: July 26, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 2 – Bão Nổi Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-6852-5
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt
By Nguyễn Mộng Giác
Price: $9.99 USD. Words: 169,470. Language: English. Published: December 8, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction
Mùa Biển Động - Tập IV: Bèo Giạt Tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Mộng Giác ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5026-1
Mùa Biển Động - Tập V: Tha Hương
By Nguyễn Mộng Giác
Price: $9.99 USD. Words: 267,990. Language: Vietnamese. Published: December 14, 2011 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tập V: Tha Hương tiểu thuyết lịch sử ebook edition Kệ Sách eBook xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3511-4
Sử Việt, Đọc Vài Quyển
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 238,990. Language: Vietnamese. Published: April 17, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction
SỬ VIỆT, ĐỌC VÀI QUYỂN văn sử TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG Kệ Sách eBook Publishing Center ấn hành Smashwords Edition Copyright @2012 by Tạ Chí Đại Trường ISBN: 978-1-4524-1294-8
Mùa Biển Động - tập III Mùa Biển Động
By Nguyễn Mộng Giác
Price: $9.99 USD. Words: 138,140. Language: Vietnamese. Published: August 25, 2012 by Kệ Sách eBook. Category: Fiction
Nguyễn Mộng Giác Mùa Biển Động tiểu thuyết lịch sử Tập 3 – Mùa Biển Động Chương 40 – Chương 74 Copyrighted by Nguyễn Mộng Giác Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-0829-3
Trần
By Tạ Chí Đại Trường
Price: $9.99 USD. Words: 34,090. Language: Vietnamese. Published: January 12, 2013 by Kệ Sách eBook. Category: Nonfiction
Tạ Chí Đại Trường Trần biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Giêng năm 2013 Copyright @2013 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-3010-2835-1