Books tagged: madagascar

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "madagascar" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Try one of these commonly-used combinations:
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 61 results

Fall Line
Price: Free! Words: 45,460. Language: English. Published: November 26, 2018. Categories: Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs, Essay » Sociology
A memoir told in brief, pithy stories ranging from coming of age in Africa to starting up a technology firm in DC. This is a swooping, soaring jumble of tales from one life crossing into the new millennium.
Fanambadiana Môdely (Boky Torolàlana Hanomezana Toromarika Ara-Panambadiana)
Price: $20.00 USD. Words: 76,880. Language: Malagasy. Published: June 19, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Love & Marriage
Ao anatin'ity boky tsotra ity i Dag Heward-Mills dia manome fomba fijery mazava azo ampiharina momba ny fanambadiana. Ity boky mahatalanjona ity dia ho toy ny fitaovana ilaina voaomana ho an'ny mpanolon-tsaina amin' ny mariazy sy ireo mpivady vita mariazy. Ho hitanao ato amin'ity boky ity tokoa ireo torohevitra mamelombelona sy mampientanentana mba hanatsarana ny fanambadianao.
Ny Iray Aminareo Dia Devoly
Price: $8.00 USD. Words: 31,680. Language: Malagasy. Published: June 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Ity filazana lalina ity hoe "Ny iray aminareo dia ratsy" dia nataon' I Jesosy Kristy tamin'ny antoko keliny nisy ireo mpianany roa amby folo. Maro amintsika no hampijalian' ny devoly satria isika tsy mahalala ny fomba fampiharihariana azy na ny famantarana ny asa-tanany. Ao amin' ity boky feno fitahiana ity, no hahitanao ny otan' ny devoly ary hanapahanao hevitra tsy handeha mandrakizay ao amin' i
Toro-lalana momba ny Fankalazana
Price: $12.50 USD. Words: 18,890. Language: Malagasy. Published: June 16, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Dag Heward-Mills dia mpanoratra boky maro, anisan’ izany “Ny Fahatokiana sy ny Fivadihana” izay be mpividy indrindra. Izy no mpanorina ny Fiangonana Mitambatra niatomboka tamin' ny Fikambanam-Piangonana Lighthouse izay miisa telo arivo ankehitriny. Dag Heward-Mills, mpitory filaz
Ny Fiangonana Goavana (Natonta faha-2)
Price: $10.00 USD. Words: 35,070. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Church / Growth
“… Mandehana ho eny amin’ ny lalambe sy ny sisim-boly, ka tereo ny olona hiditra, MBA HO FENO NY TRANOKO” Lioka 14: 23. Ny ventsom-pon’ Andiamanitra dia ny ahavonjy izao tontolo izao ary ny ahafeno ny tranony – ny fiangonana! Avy amin’ io Fanambarana io no nahaterahan’ ity boky ity, “Fiangonana Goavana” nosoratan’ I Eveka Dag Heward- Mills, mpitandrina ny fiangonana anisan’ ireo fiangonana lehibe
Nahoana No Lasa Mahantra Ny Kristiana Tsy Mpandoa Fahafolon-Karena … Nahoana No Afaka Hanan-karena Ny Kristiana Mpandoa Fahafolon-Karena
Price: $10.00 USD. Words: 40,060. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Maro ny olona miady mafy amin’ ny resaka fandoavana fahafolo-karena, na dia efa fomba fanao taloha nahatonga harem-be nanamarika ny Jiosy aza izany. Ao anatin’ ity boky ity I Evaka Dag Heward-Mills dia mampianatra ny fomba hifohazan’ ny fitsipiky ny famoronana harena sy fahagagan’ ny fanambinana amin’ ny fandoavana fahafolon-karena. Ankafizo ny iray amin’ ireo boky fianatra nosoratan’ i Dag Heward
Inona no dikan’ny hoe tonga Mpiandry Ondry
Price: $8.00 USD. Words: 38,180. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Zavatra iray ihany no tonga ao an-tsainao rehefa maheno ny teny hoe “Mpiandry ondry” ianao – ondry! Ny ondry dia zava-manan’aina tsy mahaleo tena mila mpiandry. Ny mpiandry dia mpitari-dàlana mikarakara sy mitia ny ondry. Ao anaty baiboly Andriamanitra dia mahita antsika toy ny ondry eny amin’ ny ahitr’ Andriamanitra. Niteny an’I Petera ihany koa Jesosy hamahana ny ondriny mba ho porofon’ ny fitia
Ahoana no ahafahanao manana fotoana mangina mahomby isan'andro
Price: $7.50 USD. Words: 14,090. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Life / Spiritual Growth
Mamboraka ny iray amin’ ireo tsiambaratelony i Dr. Dag Heward-Mills, ilay mpitarika Kristiana tena miavaka. “Raha misy manontany ahy ny amin’ ny tsiambaratelo lehibe indrindra amin’ ny fifandraisako amin’ Andriamanitra, dia tsy ampisalasalana no hilazako fa ny herin’ ny fotoana mangina ananako miaraka Aminy isan’ andro izany.”Nanapa-kevitra ny hanoratra ity boky ity izy mba ahafahano mahazo tombot
Ireo Olona Miala Aminao
Price: $8.00 USD. Words: 42,690. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Ny olona mandao anao dia afaka ny hanimba anao.Tsy hita izay hanoritsoritana ny fahakiviana, fikorotanan-tsaina, ary tebiteby milatsaka ao aminao rehefa misy olona manalavitra anao. Nosoratana ity boky ity hanampiana anao hiady amin’ ny fahasimbana izay mitady hahazo anao rehefa mandao anao ny olona. Aoka ianao tsy ho voafitaka. Tsy mbola ianao sy ny asa fanompoanao irery no nisy nandao sy nilaoza
Ireo Izay Tsy Mahalala
Price: $8.00 USD. Words: 38,440. Language: Malagasy. Published: June 15, 2018. Categories: Nonfiction » Religion & Spirituality » Christian Ministry / Pastoral Resources
Ao anatin’ ity boky fianatra ity I Eveka Dag Heward-Mills dia mampianatra ny fomba hanamafisan’ ny fangaron’ ny fahatokiana ny fiasan’ ny mpitarika. Ara-baiboly, ara-tantara sy araka ny literatiora dia hita fa tena ilain’ ireo mpamaky isan-karazany ny resahana eto.