Books tagged: mind conditioning

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 1 result

Happy Now आनंदी आज आत्ता या क्षणी
Price: Free! Words: 4,210. Language: Marathi. Published: September 20, 2014. Categories: Fiction » Inspirational
आनंद दुःख आत मनात आहे. बाहेर नाही. वरवर असे भासते खरे की आनंद दुःख काहीतरी मिळण्यावर न मिळण्यावर अवलंबून आहे पण ते खरे नाही. मन कारण शोधते आनंदी होण्याचे आणि दुःखी होण्याचे. आणि मनच आनंद करते आणि दुःख सुध्दा. आपल्याला सराव करावा लागेल. मनाला सवय घालावी लागेल. चांगले पाहण्याची. प्रत्येक क्षण Happy Now राहण्याची.