Books tagged: muhammadu

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 1 result

Muhammadu Almustafa
Price: Free! Words: 49,150. Language: Afrikaans. Published: February 15, 2012 by Erkam Publications. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Islam / Theology
Mu na godema ma daukaci godiya da yabo dawwamammu domin ya yi muna ni‘imaya kuma kyautata muna ya kuma sharrafa mu daya sayya mu al-umma ga Manzonsay a kuma aiko muma shugaban Annabawa ga baki daya masoyin Allah Mahammadu tsira da dmincin Allah su tabbata a gare shi Annabi ne kuma Manso.