Books tagged: my seun dawid

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 5 results

Die Finale Roep
Price: Free! Words: 19,840. Language: Afrikaans. Published: January 3, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
God het vir my gesê: “Hierdie boek sal gaan oor die voorbereiding vir die Koning se terugkeer en om die wat nie weet nie, te waarsku. Dit sal ‘n geskenk aan My Bruid wees. Dit is vir die wat My liefhet, vir die wat die waarheid soek, wat uitgeroep het:’Here vertel ons meer; slegs die waarheid, Here!’ Die boek sal oor Jesus gaan. Jesus is die sleutel, Jesus moet julle fokus en julle doel wees.”
Die Uittog
Price: Free! Words: 12,780. Language: Afrikaans. Published: January 3, 2012. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
Soos in die dae van My dienaar, Moses, en My volk, Israel, sal Ek weer die uittog doen. Al hierdie sal in die Gees gebeur. Baie met oop oë sal hierdie skuif sien en daaraan deelneem. Hierdie sal die laaste uittog wees, want alles wat in die begin gebeur het sal weer in die einde gebeur. Die plae het alreeds begin. Soos in die dae van ouds gaan Ek My profete oprig en hulle sal spreek met outoriteit wat deur die Vader gegee is. My Johannes die Dopers sal uitroep vanuit die wildernis:”…Berei die weg van die Here, maak Sy paaie reguit!”
My Son David
Price: Free! Words: 11,090. Language: English. Published: December 29, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
(5.00)
The book will be a warning for those the Lord called, but they did not answer the Lord’s call in obedience. For My Davids will receive double the portion, because I have removed the anointing, authority and kingship from the Sauls. My Davids listen to and obey Me. Choose! Do you want to be called My son David?
The Exodus
Price: Free! Words: 12,530. Language: English. Published: December 29, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
(5.00)
As the days of My servant, Moses, and My people, Israel, I will again do the great exodus. All this will happen in the Spirit. This will be the last exodus, for everything that happened in the beginning will again happen in the end. As in the days of old, I will again rise up My prophets and they will speak with authority given by the Father.
The Final Call
Price: Free! Words: 19,460. Language: English. Published: December 29, 2011. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
(5.00)
The Lord said to me: The book will be about the preparation for the King’s return and to warn those who do not know. This will be a gift to My Bride. It is for those who love Me, for those who are seeking the Truth, who called out ‘Lord, tell us more, only the truth Lord’. The book will be about Jesus. Jesus is the key, Jesus must be your focus and Jesus is your destiny.