Books tagged: nicene creed catholic

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 2 results

Ang Flight ng Dove: Ang Trinity Paradigm
Price: Free! Words: 4,100. Language: Tagalog (Filipino). Published: September 26, 2016. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Christian Theology / General, Nonfiction » Religion and Spirituality » Christianity
"At nangyari, nang makita ng buong bayan ay mabautismuhan, si Jesus din pagpapabinyag at nananalangin, ang kalangitan ay nabuksan at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa isang anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig mula sa mga cosmos na sinabi, Ikaw ang aking mga istimado Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod "Lucas 3:. 21,22 (UTV)
The Nicene Creed
Price: $2.99 USD. Words: 2,880. Language: English. Published: July 29, 2011 by Journeys of Faith. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Catholicism
The Council of Nicaea (325 A.D.), gave us the Nicene Creed which we proclaim every Sunday at Mass. This Council taught that Jesus was consubstantial with God, one in being with the Father. In that prayer, we proclaim Jesus as "the only-begotten Son of God, eternally begotten of the Father, light from light, true God from true God, begotten not made, one in Being (consubstantial) with the Father