Books tagged: psycho physiology

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 1 result

Thuật xem chữ ký
Price: Free! Words: 19,080. Language: Vietnamese. Published: February 1, 2015. Categories: Nonfiction » Psychology » General
Chữ kí là biểu tượng của một người. Thông qua biểu tượng này người kí muốn chuyển tải thông điệp mà mình muốn nói với mọi người bằng khả năng tư duy trừu tượng. Xem xét khả năng ấy biểu hiện như thế nào giúp ta khám phá được năng lực tư duy của người ấy.