Books tagged: south africa

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 319 results (Try using more keywords)

9am And Still, It Was Dark
Price: $0.99 USD. Words: 22,100. Language: English. Published: November 30, 2017. Categories: Fiction » Themes & motifs » Political, Fiction » Alternative history
"Give me power over a nation's economy, and I care not who writes its laws" - Mayer Amstel Rothschild (Alternative South African History / Alternative South African Future)
Phumola Dikeledi
Price: $2.25 USD. Words: 7,460. Language: Sesotho. Published: November 28, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Mabaka a teng a bohloko le a thabisang. Haholo ha ke hopola bothata ba bophelo bo re fetileng ho bona, naheng ena ka lebaka la kgethollo, le mo re leng teng kajeno pusong ya tokoloho Aforika Borwa.
Ntshwê
Price: $2.95 USD. Words: 16,100. Language: Northern Sotho. Published: November 27, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Ntshwê kê kgobokanyo ye e kgahlišago le ye e nwelelago ya dikanegelo kopana tša mmakgonthe le tše gakgamatšago ka ga mehutahuta ya ditaba tša leago bjalo ka boloi, go fiša baloi, go ngwega le go thinya; tlala le bosenyi, HIV/AIDS; tlaišo ya bana le basadi.
Manya-A-Pelo
Price: $2.00 USD. Words: 7,390. Language: Sesotho. Published: November 23, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Poetry » African Poetry
Manya-a-Pelo (Unbosoming of the heart) is a book of poetry in Southern Sotho.
Kgorula
Price: $2.95 USD. Words: 13,410. Language: Sesotho. Published: November 23, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Poetry » African Poetry
Kgorula ke pokello ya dithothokiso tsa kajeno ka sethothokisi se hlwahlwa seo ntle le tikatiko ya letho e leng e mong wa bangodi ba hlaheletseng ka mahetla ba Afrika mehleng ena ya rona. E akaretsa dihlooho le mmokotaba e fapaneng ka yona.
Hlamba Vunwa Nandziwe
Price: $2.25 USD. Words: 20,550. Language: Tsonga. Published: November 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Ntlangu wa Hlamba vunwa nandzuwe i ntlangu wa matimba swinene, wa nkoka eka vutomi bya vanhu. Wa ha ku pfuxetiwa hi 2008.
Bulayo ḽo Ṱalifhaho
Price: $2.95 USD. Words: 32,940. Language: Venda. Published: November 20, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Cultural & ethnic themes » Cultural interest, general
U vula maṱo a si u vhona kana u thanya.Ri ḓo vhona ro lala u vuwa ri tshi shavha u lenga. Vhutshilo ndi dande tande ḽine u tandulula zwa ṱoḓa u raha mupfa u tshi u vhona. A nga vha e mashudu masimbe o tou ḓiokela.
Fahleho Sa Ka
Price: $1.95 USD. Words: 29,950. Language: Sesotho. Published: November 15, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bukeng ena eo e leng ya dipalekgutshwe, Fahleho sa ka. Ke sengolwa sa bone dingolweng tsa mongodi. Re ka qoholla tsena. Diletseng tsa maoba. Letlotlo mmoho le e e nngwe eo mongodi o ngotse ka tse latelang, bodumedi, lerato, botjhaba, leu la HIV/AIDS moho le le dikelang. Na ebe ntwa eo e neng e lwanwa ke batjha ba mehleng eo e fedile? Hona re reng ka kgodumodumo ena; mokakallane wa setlabotjha?
Ditswakotleng
Price: $4.95 USD. Words: 12,510. Language: Sesotho. Published: November 15, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - multi-author
A collection of Sesotho poetry by Tseliso Leballo and Mosololi Mohapi.
African Safari Box Set: Featuring Terrance Talks Travel: A Pocket Guide to South Africa and Terrance Talks Travel: A Pocket Guide to African Safaris
Price: $7.99 USD. Words: 30,320. Language: English. Published: November 9, 2017. Categories: Nonfiction » Travel » By region, Nonfiction » Travel » Specialties & interests
South Africa is the "Adventure Capital of the World" so every kind of activity is available, such as kloofing, safaris, bungee jumping, shark cage diving, rambling, hot air ballooning, ostrich racing, blokart sailing, whale watching, and more. There are nine provinces that comprise South Africa. Every province is discussed in detail, including all sites and attractions. Bargain box set!