Books tagged: ton giao

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 1 result

Ai vào địa ngục?
Series: Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn. Price: $2.85 USD. Words: 29,370. Language: Vietnamese. Published: December 15, 2012 by Nguyễn Minh Tiến. Categories: Nonfiction » Religion and Spirituality » Buddhism
Tập sách mỏng này không có tham vọng đề cập đến chủ đề trên một cách bao quát cả thời gian và không gian, mà chỉ mong muốn thông qua những gì được truyền lại từ thuở xa xưa để nêu lên một số nhận xét, phân tích rất gần gũi và thiết thực về những khái niệm thiên đường và địa ngục. Mỗi chúng ta có thể tin nhận hoặc không tin nhận, có thể hiểu theo cách này hoặc cách khác...