Books tagged: van chuong

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 5 results

Bề Rộc Bề Trằm
Price: Free! Words: 94,340. Language: Vietnamese. Published: September 6, 2014. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bề Rộc Bề Trằm (eBook edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1. Latest update: 02 november 2016
Đất Ải
Price: Free! Words: 74,250. Language: Vietnamese. Published: November 23, 2013. Categories: Fiction » Urban
Đất Ải. Tiểu thuyết. Ban đầu tác phẩm in giấy, nhà xuất bản Văn Mới phát hành (USA, 2005). Bản văn điện tử sau này (eBook edition 2013) tác giả có sửa chữa và bổ sung. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3104 4010 6. Latest update: 02 november 2016
Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù
Price: Free! Words: 71,360. Language: Vietnamese. Published: July 7, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Dương Nghiễm Mậu Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù Tập truyện vừa Copyrighted by Dương Nghiễm Mậu Published by Kệ Sách eBook Publishing Center - 2011 ISBN: 978-1-4524-2068-4
Phòng Triển Lãm Mùa Đông
Price: Free! Words: 50,780. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Phòng Triển Lãm Mùa Đông tập truyện ngắn Đặng Thơ Thơ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3606-7
Đêm Oakland và Những Truyện Khác
Price: Free! Words: 53,120. Language: Vietnamese. Published: January 27, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author, Fiction » Adventure » War & military adventure
Đêm Oakland và Những Truyện Khác tập truyện ngắn Phùng Nguyễn Ấn bản 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành *** Oakland Night and Other Stories A collection of short stories by Phung Nguyen published by Kệ Sách Smashwords edition - 2011 ISBN: 978-1-4524-5818-2