Books tagged: van hoc viet nam

The adult filter is active; there may be additional content. To view this content, click the "Adult Content" button above to change your filtering option.

Found 20 results

Bề Rộc Bề Trằm
Price: Free! Words: 94,340. Language: Vietnamese. Published: September 6, 2014. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Bề Rộc Bề Trằm (eBook edition 2014) gồm 33 truyện ngắn nay xuất bản thành tập. Tác giả giữ bản quyền, chịu trách nhiệm đổi chọn, bôi xóa hoặc thêm nhân thêm nhụy. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3100 1403 1. Latest update: 02 november 2016
Đất Ải
Price: Free! Words: 74,250. Language: Vietnamese. Published: November 23, 2013. Categories: Fiction » Urban
Đất Ải. Tiểu thuyết. Ban đầu tác phẩm in giấy, nhà xuất bản Văn Mới phát hành (USA, 2005). Bản văn điện tử sau này (eBook edition 2013) tác giả có sửa chữa và bổ sung. Copyright by Đào Vũ Hoài. ISBN 978 1 3104 4010 6. Latest update: 02 november 2016
Chốn Cũ
Price: Free! Words: 59,030. Language: Vietnamese. Published: May 31, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
(5.00)
Song Thao Chốn Cũ tập truyện ngắn Copyrighted by Song Thao Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2012 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-2959-5
Rồng và Rắn
Price: Free! Words: 85,800. Language: Urdu. Published: April 18, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
NGUYỄN VIỆN RỒNG & RẮN Hay là bốn tiểu thuyết Nguyễn Viện Tiểu thuyết Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Viện ISBN: 978-1-4524-7353-6
Đời Mãi Ở Phương Đông
Price: Free! Words: 7,310. Language: Vietnamese. Published: April 14, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
Đời Mãi Ở Phương Đông thơ Du Tử Lê Copyright @ 2012 Du Tử Lê Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN: 978-1-4524-9938-3
Văn Học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa
Price: Free! Words: 97,790. Language: Vietnamese. Published: April 14, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Essay » Literature
Văn học Việt Nam thời toàn cầu hoá copyright @2012 Nguyễn Hưng Quốc published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-4524-2432-3
Mở Cửa Tử Sinh
Price: Free! Words: 12,440. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
mở cửa tử sinh Trường Ca TRẦN NGHI HOÀNG Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Trần Nghi Hoàng ISBN 978-1-4524-9130-1
Chân Dung Tự Vẽ
Price: Free! Words: 73,680. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
Nguyễn Lệ Uyên CHÂN DUNG TỰ VẼ Tập truyện Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition Copyright @2012 by Nguyễn Lệ Uyên ISBN 978-1-4524-6483-1
Chẹc Chẹc
Price: Free! Words: 34,040. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Poetry » Contemporary Poetry
C H Ẹ C C H Ẹ C lá thư mùa xuân gửi đi thơ Copyright @2012 by Nguyễn Đình Chính Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-9320-6
Mặt Trận ở Sài Gòn
Price: Free! Words: 71,470. Language: Vietnamese. Published: April 13, 2012 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Literature » Literary
MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN Tập truyện Ngô Thế Vinh Copyright @2012 by Ngô Thế Vinh Kệ Sách eBook Publising Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-2848-2