Books tagged: vekter

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Full Search

Found: 1 result

Introduksjon til vekteryrket
By Magnus Aastrøm
Price: Free! Words: 1,600. Language: Norwegian (Bokmål). Published: February 10, 2013. Category: Nonfiction
Denne boka gir en kort introduksjon til den private vaktbransjen i Norge, og til vekteryrket. Boka er ment som en nyttig innføring til deg som kan tenke deg å søke jobb som vekter i Norge, og gir en innføring i bransjen, yrket, krav til å jobbe som vekter, lønnsnivå og hvordan du søker jobb som vekter.