Books tagged: vietnamese

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 49 results

Đêm Từng Mảnh
Price: $9.99 USD. Words: 37,710. Language: Vietnamese. Published: April 25, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Đêm Từng Mảnh tập truyện ngắn Hoàng Chính ebook edition Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN: 978-1-4524-7204-1 17 truyện ngắn. 17 đốm sao le lói trên vòm trời số phận, dẫu riêng lẻ nhưng thực lòng gắn bó thành một thực thể thời gian tuyệt đối: đêm, và một không gian tan tác: từng mảnh.
Khi kẻ thù ta buồn ngủ
Price: $9.99 USD. Words: 14,650. Language: Vietnamese. Published: April 29, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Khi kẻ thù ta buồn ngủ thơ When Our Enemy Falls Asleep poems Lý Đợi Nguyễn Tiến Văn dịch sang Anh ngữ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-5774-1
Phòng Triển Lãm Mùa Đông
Price: $9.99 USD. Words: 50,780. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Phòng Triển Lãm Mùa Đông tập truyện ngắn Đặng Thơ Thơ ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-3606-7
Bài Sử Khác Cho Việt Nam
Price: $9.99 USD. Words: 232,120. Language: Vietnamese. Published: May 13, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » Civilization, Nonfiction » History » Asian
Tạ Chí Đại Trường Bài Sử Khác Cho Việt Nam biên khảo lịch sử Bản cập nhật tháng Năm 2011 Copyright @2011 Tạ Chí Đại Trường Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords edition ISBN 978-1-4524-6600-2
Đất Vỡ
Price: $9.99 USD. Words: 11,550. Language: Vietnamese. Published: May 16, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
đất vỡ thơ vi lãng ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-6981-2 Thế giới thơ vi lãng làm nên từ những chiêu niệm và sự tinh lọc để cuối cùng nó thiết dụng như những an ủy con người ly tán.
Tháng Ba Gãy Súng
Price: $9.99 USD. Words: 44,630. Language: Vietnamese. Published: June 2, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Nonfiction » History » War, Nonfiction » Biography » Autobiographies & Memoirs
Tháng Ba Gãy Súng Hồi ký chiến tranh Cao Xuân Huy ebook edition Kệ Sách xuất bản - 2011 Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-2439-2
Bài Thơ Một Vần
Price: $9.99 USD. Words: 5,980. Language: Vietnamese. Published: June 3, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Bài thơ một vần thơ One-rhyme Poems poems Bùi Chát English translation by Lê Đình Nhất-Lang ebook edition - 2011 Kệ Sách xuất bản Smashwords phát hành ISBN 978-1-4524-6600-2 2011
Vườn Măng Cụt
Price: $9.99 USD. Words: 78,110. Language: English. Published: June 4, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
trần mộng tú vườn măng cụt truyện ngắn, ký, và tản văn Copyright 2011 Trần Mộng Tú Published by Kệ Sách eBook Publishing Center Smashwords Edition ISBN 978-1-4524-6252-3
Nghịch lưu của tuổi
Price: $9.99 USD. Words: 22,920. Language: Vietnamese. Published: June 21, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Poetry - single author
Thơ Nguyễn Hàn Chung Copyrighted by Nguyễn Hàn Chung Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-8019-0
Loanh Quanh Những Nẻo Đường
Price: $9.99 USD. Words: 54,780. Language: Vietnamese. Published: June 23, 2011 by Kệ Sách eBook. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Trần Doãn Nho Loanh Quanh Những Nẻo Đường Ký & Tùy Bút Copyrighted by Trần Doãn Nho Published by Kệ Sách eBook Publishing Center 2011 Smashwords edition ISBN: 978-1-4524-2914-4