Books tagged: vietnamese american

The adult filter is active; content marked as adults-only by the author is not listed. To view this content, click the button below to disable the adult filter.

Found 2 results

Aperture on the East
Price: Free! Words: 79,160. Language: English. Published: July 14, 2014. Categories: Fiction » Literature » Literary
Ana moved her family from Russia to Nha Trang, a beach town in Vietnam, hoping to repair her relationship with her children, eleven-year-old Ivan and sixteen-year-old Zoe. There Ana met Vo, born in Vietnam but raised in America, who had returned to his ancestral homeland in order to escape a painful event in his past. Their path to redemption turned out to be not as sunny as the tropical paradise.
Chút Tản Mạn - Vbaly
Price: $3.00 USD. Words: 23,210. Language: Vietnamese. Published: November 28, 2014. Categories: Essay » Literature
Cái gì Tạo Hóa cũng chỉ ban cho tôi có một ít, và một ít cái này đôi khi đã làm hỏng một ít cái kia. Từ trong hỏng hóc ấy, tôi nhận thấy một Thế giới mà ở đó, mọi con đường, mọi quốc gia, mọi giới hạn đều là sản phẩm của con người hoặc Tạo Hóa. Và đã là sản phẩm thì không gì có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không thay đổi. Có vẻ như một số được sinh ra để làm nên thay đổi, một số để phương tiện hoặc