Books tagged: xhosa

These results show books which have been specifically tagged with this keyword. You can also try doing a general search for the term "xhosa" .
You can also limit results to books that contain two tags.
Some content may be filtered out. To view such content, change your filtering option.

Found 9 results

Umthombo wobomi
Price: Free! Words: 2,630. Language: Xhosa. Published: August 15, 2018. Categories: Fiction » Poetry » African Poetry
Le yincwadi yesihobe equlathe imibongo eyinkuthazo kwaba ngenathemba, ebopha amanxeba kwabophayo, ezisa inkululeko kwabo babotshwe ngamatyathanga obu bomi futhi inika nomkhombandlela wokuhlalisana ngoxolo siluluntu kwindawo esihlala kuzo.
Ilifa Yingcambu Yesono
Price: $3.72 USD. Words: 8,750. Language: Xhosa. Published: August 7, 2018. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
Kule drama sityhila ubunzima athi amakhosi akwantu ahlangabezane nabo ebomini ukuze abe afikelela kwinqanaba lobukhosi ebomini. Obubunzima kuquka amasela obomi, ndithetha ngotshaba njengokuba simbona uFane ufunwa ngamaxhalanga obomi esesesiswini kunina. Uthi ezalwa kube sele kubaliwe ngaye, simbona ekhulela kwidolophu yase Mthatha kuba abazali bakhe beneenjongo zokusindisa ubomi bakhe.
Kungaqhuma Kubasiwe
Price: $2.33 USD. Words: 14,790. Language: Xhosa. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Kungaqhuma Kubasiwe (There's no smoke without fire) is a collection of isiXhosa essays. The author handles a variety of life issues as diverse as the difficulties associated with the establishment of home value system, the death sentence, greed, generosity, eloquence and many more. He does so eloquently coherently and humourously.
Awam Ngqo!
Price: $2.66 USD. Words: 13,620. Language: Xhosa. Published: September 18, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Anthologies » Short stories - single author
Ingaba abantu ababini abaza kutshata bayazi na ukuba kufuneka imvisiswano yabo iyinto ehamba njani nesekwe phezu kwamigaqo mini na? Khona, ingaba isekho nje into esisisulu? USipho yena uthi uza kulandela igama lakhe kwaye imnandi kunene ke le nto kuba isibonisa into yokuba abantwana abazizidalwa bangazizipho ezikhulu, izipho abazali abazinikwe nguMdali.
Vukani!
Price: $3.39 USD. Words: 11,430. Language: Xhosa. Published: September 6, 2017 by Via Afrika. Categories: Fiction » Plays & Screenplays » African
UZama Lonzi, udlwengulwa yinkwenkwe e-HIV-positive. Esi senzo sifaka usapho lwale ntombazana kwintlekele olube lungayiqondi ukuba ingehlela abantu abafana nalo, olu ukuphucuka.
The Colour of Right
Price: $9.99 USD. Words: 43,710. Language: English (South African dialect). Published: December 7, 2012. Categories: Fiction » Historical » General
The Colour of Right, Book I of a Trilogy that covers forty years of South Africa’s recent past, its present, and future. It follows the lives of a group of youthful South Africans who face typical choices and experiences of all young folk, everywhere, but also the particular choices presented to them in a country wrestling with itself.
The tale of the three donkeys
Price: $2.00 USD. Words: 5,040. Language: English. Published: June 9, 2012. Categories: Fiction » Children’s books » Fiction, Fiction » Adventure » General
Join Fikile and Jama on their journey to sell their last donkey in a bid to survive the drought that has hit their village...
The Inkalimeva and the hare
Price: $0.99 USD. Words: 2,900. Language: English. Published: May 19, 2012. Categories: Fiction » Children’s books » Fiction, Fiction » Adventure » General
The Inkalimeva is a mythical and fabulous creature according to Xhosa mythology. Read about the time when there was a severe drought and the Inkalimeva tried to sneak the food of the other animals!
How the ostrich lost his fire and other stories
Price: $4.00 USD. Words: 9,120. Language: English. Published: May 19, 2012. Categories: Fiction » Adventure » General, Fiction » Children’s books » Fiction
Curious about why the warthog shuffles on his knees or how the ostrich lost his fire? Then read on for a collection of short animal stories from the Nama, San, Sotho, Xhosa and Zulu people.